KE ile biten kelimeler

KE ile biten veya sonunda KE olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

KE ile biten kelimeler harf dağılımı

17 harfli

toplumsal değişke

16 harfli

tümleşik tehlike, ödünleyici tepke

15 harfli

öbekiçi değişke, oynaksal köfeke, oransal tehlike, oransal değişke

14 harfli

tınmaz melaike, ev sahibi ülke, tümlev dönüşke, sömürgeci ülke, özortakdeğişke, öğeciksel erke, nöronal uptake

13 harfli

çekinsel erke, vireke vireke, tümel türetke, periksel öyke

12 harfli

bağımlı ülke, transit ülke, ortakdeğişke

11 harfli

yüksek ülke, Yukarıtekke, onlu üleşke

10 harfli

kıyal itke, erkin erke, Yeşiltekke, tarkurtike, sulu sirke, Sinantekke, sakarımeke, sakar meke, özgür erke, özgül erke, müstemleke

9 harfli

zeke zeke, ufak ülke, Tolunbike, tike tike, tızvızıke, tekê tekê, Tarımbike, Sülünbike, sofistike, Sınırteke, Sarıtekke, sarı leke, Salınbike, Salıkbike, sakarmeke, ray flake

8 harfli

belirtke, yerleşke, yek yeke, Usunbike, Uğanbike, taşmaske, sümaleke, sübâneke, pengeşke, mütareke

7 harfli

dürüşke, zekteke, yuharke, Yaybüke, türetke, turnike, tewlüke, tehlike, tehleke, sürtüke, süpürke, sülenke, sipürke, Silifke, sadırke, raposke, provoke, posteke, pavlike, nefiske, Nazbike, ...

6 harfli

yekeke, vicike, varıke, üsfeke, Üretke, üleşke, toruke, tineke, terike, tereke, tenüke, tenike, teneke, teleke, şeveke, şebeke, şakuke, süreke, sülüke, süleke, sübüke, ...

5 harfli

kürke, Âtike, zikke, yeyke, yetke, yelke, yekke, vâkke, unike, türke, tülke, trake, töske, toske, tiske, tirke, tevke, terke, tepke, tenke, tekke, ...

4 harfli

yeke, üske, ünke, ülke, ueke, töke, tike, teke, tâke, şoke, şike, şeke, süke, söke, seke, sake, pike, peke, özke, öyke, övke, ...

3 harfli

Üke, öke

(e,k) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

16 mm`lik eşlem İng. 16 mm release print

Sinema 16 mm'den daha büyük ya da daha küçük bir boydaki filmden çıkarılmı

35 mm`lik eşlem İng. 35 mm release print

Sinema 35 mm'den daha küçük ya da daha büyük boydaki filmden çıkarılmış 35

3AEKK İng. three stage least squares
6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

Ab kategori İng. Ab category

Nesneleri bütün (toplamsal) Abel grupları ve okları da bu gruplar arasındaki morfizmler o

AB komiserleri İng. EU commissioners Fr. UE commissaires
AB müktesebatı İng. EU acquis communautaire Alm. Acquis communitaire Fr. UE acquis communautaire
abakebe

Uygunsuz, densiz.

abakter Lat. abacter

Bakterisiz.

Kelime Motoru