KAN ile biten kelimeler

KAN ile biten veya sonunda KAN olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kan sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. kan TDK anlamını görüntüle

KAN ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

vınlıyan kuyrukkakan, vınlayan kuyrukkakan, orta-alaca ağaçkakan

19 harfli

süperkritik akışkan, Mandallı kazıkçakan, Makineli kazıkçakan, kül rengi ağaçkakan, kızılca kuyrukkakan, ilk giren-ilk çıkan

18 harfli

külrengi ağaçkakan, düz zincirli alkan, aksırtlı ağaçkakan

17 harfli

ortanca ağaçkakan, glikozaminoglikan, alaca kuyrukkakan

16 harfli

tektürel akışkan, soğutucu akışkan, aksırt ağaçkakan

15 harfli

yeşil ağaçkakan, n-aminotridekan, küçük ağaçkakan, güneşten korkan, dallanmış alkan, boz kuyrukkakan, albaş ağaçkakan, alaca ağaçkakan

14 harfli

yeşilağaçkakan, türdeş akışkan, tepeli-pelikan, tepeli pelikan, satman, satkan, onursal başkan, metal bulaşkan, kara ağaçkakan, ışıktan korkan, falan feşmekân, çivisiz kalkan, al kuyrukkakan

13 harfli

trisiklodekan, stabilize kan, peptidoglikan, gri ağaçkakan, eytilekli kan, esmer pelikan, beyaz pelikan

12 harfli

genel başkan, tebdilimekân, sudan korkan, soluğu kokan, sitratlı kan, sentetik kan, sakalısarkan, sakalasarkan, proteoglikan, kılıç kalkan, kehten bakan, kalıtbırakan, heteroglikan, Afroamerikan

11 harfli

yürek yakan, tam akışkan, rezerve kan, perpertikân, kuyrukkakan, iyodo alkan, düzen takan, düzen dakan, cennetmekân, beta glukan, baldırsokan, bahta bakan

10 harfli

yüze çıkan, yere bakan, suya bakan, likalı kan, Kömüryakan, kazıkçakan, intoksikan, homoglikan, heptadekan, güne bakan, göğe çıkan, betaglikan, bahtabakan, alamerikan, ak pelikan, ağzı kokan, adap erkân

9 harfli

yol erkân, Yerebakan, yarım kan, Yalazakan, temiz kan, taş bakan, Şimşekkan, şaşırtkan, Songurkan, somurtkan, Selçukkan, mal sokan, körmişkan, Kocaiskan, kirli kan, Kaynarkan, homurtkan, hartkakan, hacıbakan, Gürbaşkan, günebakan, ...

8 harfli

yarı kan, sorutkan, karaskan, yumulkan, Yiğitkan, yılışkan, yılıkkan, yaşatkan, yapışkan, yamalkan, yalıtkan, Yahşikan, Yağızkan, vuruşkan, Uluerkan, Tüzünkan, Tümerkan, tutuşkan, tridekan, töymekan, tökmekan, ...

7 harfli

yarakan, uyutkan, uyuşkan, unutkan, Uluçkan, Ulaçkan, uğurkan, Türkkan, Tunçkan, Tunakan, tomekan, Süerkan, Sarpkan, saf kan, pemikan, pelikan, palakan, Özhakan, Onurkan, Onatkan, Oğuzkan, ...

6 harfli

Tamkan, balkan, zükkân, yorkan, yırkan, Yılkan, yaykan, Yarkan, volkan, velkan, vârkan, Ulukan, Türkân, Tümkan, tutkan, Turkan, Tuğkan, Torkan, Tokkan, Tezkan, Taşkan, ...

5 harfli

akkan, yakan, Ünkan, Uzkan, Utkan, Uskan, urkan, Uçkan, tükan, tukan, tikan, tıkan, takan, Sükan, sukan, sokan, sıkan, Pakân, Özkan, örkan, Oykan, ...

4 harfli

Okan, ıkan, akan

(a,k,n) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

a - katmanı Osm. türabı nebatî

bk. üst toprak.

abalanmak

Abanmak, birinin üzerine çullanmak.

abamektin İng. abamectin

Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığır

abanabilmek

(-e) Abanma imkânı veya olasılığı bulunmak: “Sana, yeni eserimde, takat getirilmez şekilde abanabilir miyim?” -N

abandırabilmek

(-i, -e) Abandırmaya gücü yetmek.

abandırıvermek

(-i, -e) Çabucak abanmasını sağlamak.

abandırmak

(-i, -e) 1. Bir kimsenin bir yere abanmasını sağlamak. 2. Bir hayvanı yere çöktürmek.


Dev

abanık Osm. Samit

"Samit" kelimesinden çevirme olan "sessiz" teriminin dilbilim bakımından yanlış olduğu bilinmek

Kelime Motoru