KAM ile biten kelimeler

KAM ile biten veya sonunda KAM olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kam sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. kam TDK anlamını görüntüle

KAM ile biten kelimeler harf dağılımı

16 harfli

astronomik rakam

14 harfli

toparlak rakam

13 harfli

anlamlı rakam

10 harfli

tenoksikam, pivoksikam, piroksikam, meloksikam, adli makam

8 harfli

kaymakam, istihkâm, ge bakam, gaymakam, du bakam, diğerkâm

7 harfli

silikam, oksikam, intikam, ıstıkam, cızıkam

6 harfli

kaskam, zükkâm, yaskam, şivkam, şilkâm, şeykam, sükkâm, sukkam, paykam, keşkâm, kaşkam, hodkâm, gaskam, Baykam

5 harfli

zükâm, rakam, pakam, nakam, makam, ehkam, dıkam, çokam, bıkâm, Bekâm, bakam, avkam, ahkâm

(a,k,m) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

8 mm`lik alıcı İng. 8 mm camera

Sinema 8 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

a - katmanı Osm. türabı nebatî

bk. üst toprak.

A kromozomu İng. A chromosome

(Yun. chroma: renk; soma: vücut) Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, B

A takımı

Bir kulübün ya da bir karmanın en usta oyuncularından kurulan takım.

aarlamak

Ağırlamak, ikramda bulunmak

AB komiserleri İng. EU commissioners Fr. UE commissaires
AB müktesebatı İng. EU acquis communautaire Alm. Acquis communitaire Fr. UE acquis communautaire
Kelime Motoru