İçinde VİR geçen kelimeler

İçinde VİR geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde VİR geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

kaz poliyomavirozisi, yeminli mali müşavir, yabancı ülke evirimi, yabancı dilde evirim, virüs adlandırılması, virgülle sınırlanmış, ters yüzüne çevirmek

19 harfli

virülans plâzmitler, viridikatum toksini, viral rekombinasyon, Trichoderma viridae

18 harfli

viral enteritisler, üreme yetkin virüs, trikoderma viridae

17 harfli

yara tümör virüsü, yalancı tip virüs, virüsi yavru atma, virüs taksonomisi, virülent virüsler, virtüel yükseklik, virip veriştirmek, virgülle ayrılmış, viraneye çevirmek, viral interferens, ters yüz çevirmek

16 harfli

ferdilens virüsü, virülens faktörü, virdizeban etmek, viral sinerjizim, vezikülovirüsler, ündeşli evirmece, tersine çevirmek

15 harfli

yoldan çevirmek, viryansın itmek, virüs reseptörü, virüs fabrikası, virtüel görüntü, Virjinya geyiği, Virginia ardıcı, vira ile teslim, tümör virüsleri, tezvir çıkarmak, tersine çevirim

14 harfli

yavaş virüsler, yardımcı virüs, virüs grupları, virgü, (vergi), Virchowhidatit, viral toplanma, viral artritis, vaksinya virüs

13 harfli

zarfsız virüs, yazı çevirimi, yavaş çevirim, voli çevirmek, virile galmak, vireke vireke, veri çevirici, varını virmek, ustaya virmek, uspayı virmek, tuşlu çevirme, tettirivirmek

12 harfli

devirivermek, çevirgelenim, çevirgelemsi, zaman virmek, yüz çevirmek, yıkım virmek, yeni çevirim, virüs takımı, virüs kılıfı, virüs genusu, virüs bilimi, virülant faj, virilizasyon, viribinilmek, virginamisin, vire eylemek, virdim bunda, viral vektör, valasiklovir, uğrak virmek, Torovirüsler, ...

11 harfli

evirebilmek, deviriverme, zivir zivir, yavru virüs, yarıdevirme, yarıçevirme, virüs cinsi, virolaktiya, viranlaşmak, viran olmak, viraj almak, uçuk virüsü, Toroviridae, Togaviridae, tevir türlü, tevir tevir

10 harfli

zığ virmek, yol virmek, virüs türü, virtüözlük, virt etmek, virostatik, viroplazma, viropeksis, virinilmek, virimsemek, vire etmek, virdizeban, vird etmek, Viranşehir, viranlaşma, viranlamak, vira etmek, vidi viran, uydu virüs, tüm evirme, tersevirme

9 harfli

vir itmek, virolojik, viribimek, virecekli, virdetmek, viranguşu, viranelik, viral yük, vir eliñi, uç virmek, tevirneme

8 harfli

genevirt, evirecek, zivircik, vizvirik, virüsler, virülens, virülans, viroloji, virimcil, virilizm, viresiye, virbimek, viranlık, virajsız, tivirmek, tezvirat

7 harfli

virüsit, virülen, virülan, virtüöz, virolog, virokin, virmiyo, viriyon, Virinae, virilis, viridae, virgili, viremya, virecek, virecam, virecak, virajlı

6 harfli

viryon, virtli, viröle, viroit, viroid, virmek, virman, virkit, virise, virion, virgül, viresi, viremi, virdin, virane, tezvir, tesvir

5 harfli

zivir, virüs, virni, virka, viriy, virim, virik, virgi, viran, viral, viraj, tevir

4 harfli

vira, virt, viri, vire, vird

(i,r,v) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A provitamini İng. provitamin A

Karoten.

ABC devletleri İng. ABC states Fr. Etats aBC
abecesel veri İng. alphabetic data

Bir abecenin yazaçlarıyla gösterilmiş veri.

abeşivermek

Sarmaşmak, kucaklaşmak: Haydi kardeşim abeşiver.

abiyotik çevre İng. abiotic environment

(Yun. a: ..sız, ..siz; bios: hayat) Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorg

abortif tedavi İng. abortive treatment

Peuropneumonia contagiosa equorum’lu atların hemen neosalvarsan enjeksiyonu

absorptivite

bk. soğurganlık.

acayipleşiverme

a. Acayipleşivermek durumu.

acemileşiverme

a. Acemileşivermek durumu.

acemileşivermek

(nsz) (acemileşi'vermek) Acemi olmamasına karşın acemi gibi davranmak.

Kelime Motoru