İçinde F geçen kelimeler

İçinde F geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde F geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Paasche fiyat dizini, ikinci osteodistrofi, ihracatı teşvik fonu

19 harfli

çiftleşme egzantemi, yulaf hasılı silajı, yetki verilen fiyat, psödohermafroditizm, konfokal mikroskobu, kompresyon atrofisi

18 harfli

Watson-Crick çifti, Styrax officinalis, sessiz (film) hızı, seminifer tübüller, Quercus infectoria, pudendum femininum, palpebra inferiyor, ikincil filizlenme, hakim firma modeli, grafik menü çubuğu

17 harfli

Seliwanoff deneyi, negatif fototaksi, negatif fonksiyon, Naegleria fowleri, lafını geri almak, fovea pterigoidea, fossa artikularis, foramen obturatum

16 harfli

tefekküre dalmak, refleks epilepsi, potansiyel firma, multiform eritem, kondrodistrofiya, karşılık fonları, kapalı fonksiyon, infrared ışınlar, hidroflorik asit, grafik penceresi, fossa aksillaris

15 harfli

üfürtülü abanık, teşrifat nazırı, teklif tekellüf, perakende fiyat, negatif görüntü, koroner flegmon, kafası bulanmak, iç çifte kenet., fotohiyalografi, foramen optikum

14 harfli

zaaf göstermek, yaf yaf yanmak, transformasyon, Toy foxteriyer, teklif mektubu, tefekkür etmek, sinir çiftleri, simitçi fırını, sıfatlandırmak, refleks kemeri, öfkelenebilmek, nötron fazlası, monofazik ilaç, kondrodistrofi, kafası bulutlu, ilgeçten sıfat, garanti fiyatı, frengi asalağı, fovea kostalis, fotoheterotrof, flebosklerozis

13 harfli

vitrifikasyon, temsilci harf, röntgenografi, nefrosistitis, lütuf dilemek, lafını kesmek, kapalı fatura

12 harfli

negatif film, yüreği yufka, yulaf hasılı, terfik etmek, teksif etmek, şifre çözücü, şifre çözmek, perinefritis, lissensefali, large (fret), kalafatlamak

11 harfli

zoocoğrafya, Wohlfahrtia, tuhaflaşmak, tel kadayıf, seminiferus, oftalmaskop, metamorfizm, kösnül film, kalafatlama, kahpe felek, iflah etmek, Hydra fusca, hâkim firma, gölge fiyat, gölge filmi, forsu olmak

10 harfli

saat farkı, yalın zarf, ulufeciler, uçar kefal, tüfekliler, tuhaflaşma, Rh faktörü, oşinografi, omfaloraji, metamorfik, meftuniyet, makrosefal, kara fırın, kafeslemek, fütursuzca

9 harfli

vitrifiye, tarifesiz, sef-i hab, öfkeleniş, omfalosel, mütearife, multiform, mitriform, meftunluk, kormofita, kara film, herif gız, Hanefilik, forsmajör, flütçülük

8 harfli

zoofajik, teşrifat, tarifeli, psödohif, otofokus, nefrosit, lütufkâr, izafiyet, istifade, istifacı, play-off, gafgasya, fütursuz

7 harfli

ulufeci, ufuksuz, soyfana, softaca, oftalmi, mükâfat, mücürüf, mukaffa, monofaj, kifozis, kafesli, izafiye, hafenek, frunkul, frunkel

6 harfli

fiyaka, ya-fak, ufuklu, tüfeng, terfik, safena, müfrez, müfret, mevkuf, konfor, haşefe, hanefi, hafsar, frengi, folluk

5 harfli

üsküf, softa, safen, küfük, kifoz, iflah, herif, hayıf, hatif, hafek, güfer, göfer, göfek, gaffe, folos

4 harfli

zeif, zaaf, yafa, sefa, PICF, küfü, güft, fura

Kelime Motoru