F ile biten kelimeler

F ile biten veya sonunda F olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

F ile biten kelimeler harf dağılımı

19 harfli

teminatlı akreditif, tahmin edilmiş PACF

18 harfli

vesikalık fotoğraf, uyarılmış tasarruf, tümevarımsal sınıf, teyitsiz akreditif, tahmin edilmiş ACF

17 harfli

teyitli akreditif

16 harfli

zorunlu tasarruf, yıldırım telgraf, vadeli akreditif, tipolojik tasnif

15 harfli

teklif tekellüf, üst düzey sınıf, şifreli telgraf

14 harfli

fotoheterotrof, zorla tasarruf, yardımcı sınıf, telsiz telgraf

13 harfli

temsilci harf, aynalı gergef, yassı kadayıf, uyarlanır raf, ultrasonograf

12 harfli

yassıgadayif, üçüncü taraf, uykusu hafif, türemiş zarf, teleobjektif, tecahülüarif

11 harfli

tel kadayıf, diyapozitif, zayıf nahif, trans aktif

10 harfli

yalın zarf, zayıf harf, yalın harf, temel harf, tekli harf, tapalı laf, şiber valf

9 harfli

Yenivakıf, vejetatif, vazoaktif, üst-sınıf, üst sınıf, ülseratif, üçlü harf, uzunyusuf, tritonimf, toskellef, termograf, telegıraf, Şeyhyusuf

8 harfli

psödohif, play-off, zigomorf, umumi af, tRNAMetf, triamorf, topoğraf, tomograf, tilgıraf, tevakkuf, teşerrüf, telgıraf, tekellüf, tekellif, tasavvuf, tasarruf, takograf, takigraf

7 harfli

mücürüf, bitaraf, yaf yaf, tesüruf, tesadüf, tesadif, telgraf, tel küf, tekâsüf, tekâlif, tehalüf, teessüf

6 harfli

mevkuf, cofcof, Zülküf, Zülkif, zincif, zincef, zarraf, yüsküf, vezâif, Vassaf, tussif, tezyif, tevkif, teşrif, tenzuf, tenzif, telküf, teksif, teklif, tavzif, tavsif, ...

5 harfli

üsküf, herif, hayıf, hatif, züyuf, zülüf, zuluf, zivaf, zirof, zilif, zihaf, zifaf, zıraf, zınıf, zerif, zedef, zayif, zayıf, zarif, yüsüf, yusuf, ...

4 harfli

zeif, zaaf, PICF, ecef, zilf, zırf, zarf, valf, üsuf, uruf, ulaf, ucuf, tuaf, torf, TMSF, tilf, TIRF, tılf, tayf, şelf

3 harfli

zif, yuf, tüf, tuf, tof, TNF, tef, taf, şif, şıf

2 harfli

üf, uf, Tf

Kelime Motoru