İçinde DE geçen kelimeler

İçinde DE geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde DE geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

van Deemter eşitliği, perakende bankacılık, kurtarma yedeklemesi, geriye dönük denetim, endergonik reaksiyon, eksicik ışınlı delme, dövülgen dökme demir

19 harfli

Watson-Crick modeli, sadeleştirme ilkesi, ne dese beğenirsin?, meytellâlide kalmak, kan dere gibi akmak, gövde alıştırmaları, gastroduedenositomi, finansal derinleşme

18 harfli

yancıl dengesizlik, santigrat derecesi, pudendum femininum, parmak ucu dengesi, kanat küçük deliği, içice giren destek, ıslak deri yangısı, hayra alamet değil, hakim firma modeli, girdi-çıktı modeli, doğrudan dengeleme

17 harfli

tepelidevekuşları, tek-hörgüçlü deve, sermaye giderleri, serdengeçti ağası, Seliwanoff deneyi, sallı sartlı deli, sakatlık ödencesi, müsveddelik kâğıt, kutupsal çekirdek, fovea pterigoidea

16 harfli

tecim denemeleri, tağaddeye gelmek, ödeneklik süresi, kızışkın delilik, fiziksel değişme, eşdeğişkin gerey, derine aşındırma

15 harfli

tüneldeki yılan, devamlı borçlar, radyodermatitis, program dergisi, perakende fiyat, özdemli çözelti, okunuşu değişik, kişisel denetim, kanat ön deliği, kan dere batmak, gözünde büyümek, gözden çıkarmak, gözden bırakmak, genleşme deposu, ez de suyunu iç

14 harfli

kara semenderi, zindeleştirmek, yüzgeç kaidesi, Yuvademirciler, yumurtlak debe, yan değiştirme, tekil tamdeyim, süreç denetimi, ödeneklik yılı, öbek gönderimi, mideye oturmak, maddeleştirmek, lavabo desteği, kan kardeşliği, gövde almaşımı, fark ödemeleri, etkin dengelem, eritrodekstrin, dere alabalığı, deneysel bilim

13 harfli

maddeleştirme, korona dentis, Kama perdelik, işden çıkarma, hükmedebilmek, Halkalı ördek, federalleşmek, etkin denetim, eder artırımı, denkleştirici, denkleştirgen, deniz levreği, dengeli diyet

12 harfli

veri derleme, topuk demiri, saymaca eder, sadeleştirme, Palamedeidae, ördek balığı, ödeme kurumu, Moore deneyi, kulak demiri, karidesçilik, hükmedebilme, gizli dernek, federalleşme, elaman demek, Dörtdeğirmen, döl değişimi, devirivermek, devamlı evre, dermoid kist, derleyiverme, deri lenfomu, ...

11 harfli

yancıl debe, serdengeçti, saplı delgi, öte derilme, ödeme öneli, kedersizlik, kan kardeşi, İğdebağları, el öndeliği, Dolaplıdere, devlit taşı, deviriverme

10 harfli

yassıdemir, üç-değerli, Trematodes, sabitkadem, postmodern, Palamedeae, özdemlilik, karidesler, kara delik, kadercilik, gün günden, elibelinde, el delmeci, denizibiği

9 harfli

zerengade, Yayladere, N-kaderin, Kavakdere, Helvadere, Gedikdere, el demiri, deyişleme, dessensus

8 harfli

Damudere, zindelik, serender, piyender, piyadece, muhdecin, muadelet, kurander, işdemeyh, istifade, güdeksiz, evdeşlik, endermek, devşiren, destamaz, derleyiş, depasman

7 harfli

selzede, kedevle, kaderci, İğdebel, ha işde, deyişme, devşiri, develik, destere, dermoid, derende

6 harfli

sesdeş, piyade, Nihade, muhdes, modern, mezdek, indeme, hegden, ehesde, devlit, Develi, dester, deruni, derene, denizi

5 harfli

ördek, indem, ğader, güdel, evdet, depbe

4 harfli

eder, dere

(d,e) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A-B modeli İng. A-B model
İng. Abel-Blanchard model
A-C sendromu İng. A-C syndrom

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

a-düzeyi İng. a-level
a-lı dizge İng. a-nary numeration system

(…)olmak üzere, (…)açılımının belirlediği gerçek sayıyı biçiminde gösteren s

abandırabilme

a. Abandırabilmek işi.

abandırabilmek

(-i, -e) Abandırmaya gücü yetmek.

abandırıverme

a. Abandırıvermek işi.

Kelime Motoru