İçinde BD geçen kelimeler

İçinde BD geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde BD geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

küçük abdesti gelmek, dabdır ayağa kalkmak, büyük abdesti gelmek

19 harfli

subdermal boşluklar, rabditik dermatitis, fissura abdominalis, Embden-Meyerhofyolu, akut rabdomiyolizis

18 harfli

rhabditiform larva, regiones abdominis, Macrobdella decora

17 harfli

Rhabditis niellyi, Rhabditis hominis, muskulus abduktor, muskuli abdominis, boy abdesti almak, Bonn katalogu, BD, aorta abdominalis

16 harfli

abdest tazelemek, tebdilini görmek, Rhabditis pellio, rabdomiyoblastom, pars abdominalis, molibden alaşımı, madırıbda kalmak, gaybdan söylemek, dabdırıp kalkmak, Acanthobdellidea

15 harfli

tebdil piyadesi, tebdil hasekisi, subdural boşluk, rabdomiyosarkom, nervus abdusens, molibden karbür, molibden çeliği, kavum subdurale, kavum abdominis, intra-abdominal, Gnathobdellidae, Abdurrahmanpaşa

14 harfli

transabdominal, rektoabdominal, rabdomiyolizis, Küçükabdiuşağı, intraabdominal, Caenorhabditis, Büyükabdiuşağı, BDASK gönderme, Abdurrahmanlar, Abdurrahmanköy

13 harfli

cıbdan çalmak, abdest vermek, tebdil gezmek, tebdil eskisi, subdural apse, Rhabdoviridae, Rhabdiasoidea, Rabdovirüsler, lâmbda dikişi, Karaabdülbaki, ferromolibden, Abdülkadirköy, Abdurrahmanlı

12 harfli

tebdilimekân, tebdil etmek, tebdil almak, Rhabditoidea, küçük abdest, hava tebdili, Hacıabdullah, debdüş etmek, dabdur olmak, büyük abdest, BDS sınaması, abdüktör kas

11 harfli

tebdilihava, Rhabditidae, postabdomen, Macrobdella, lambda fajı, ibdin etmek, boy abdesti, Abdüssettar, Abdürrezzak, Abdürrahman, Abdülmennan, Abdülkahhar, Abdülgaffur, Abdülgaffar, Abdülfettah, Abdülcebbar, Abdülcabbar

10 harfli

Yakupabdal, Yağcıabdal, Rhabditida, rabdomiyom, preabdomen, molibdenit, Koyunabdal, Hasanabdal, debdebesiz, BDASK alma, Abdüsselâm, Abdüssamet, Abdürreşit, Abdürrahim, Abdülvahit, Abdülvahap, Abdülnasır, Abdülmetin, Abdülmelik, Abdülmecit, abdülleziz, ...

9 harfli

Sarıabdal, Rhabditis, lebdeğmez, Karaabdal, debdebeli, cibdirmek, cıbdandık, Abdüzzeki, Abdüssemi, Abdüssami, Abdürrauf, Abdülhadi, Abdülgani, Abdülezel, Abdülbari, Abdülbaki, Abdülaziz, Abdülazim, Abdülâlim

8 harfli

tebdirli, rabdosöl, rabditis, rabditik, molibdin, molibden, istibdat, istibdâl, ıbdınmak, Hasabdal, gülabdan, gılabdan, ebdesâne, Canabdal, Abdülhak, abdüktör, abdusens

7 harfli

debdebe, dabdiri, dabdırı

6 harfli

tebdil, tebdel, şabdik, rabdon, rabdom, kubdon, kubdan, ibdizâ, gobdon, gabdon, gabdaş, dübdüz

5 harfli

zübde, sabda, OAHbD, mebde, kıbde, kabda, ibdin, ibdai, gibde, gabdo, gabda, ebdes, ebdel, BDASK

4 harfli

YBDS, İKBD, ibdi, ibda, BDDK

3 harfli

IBD, BDT

(b,d) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A bandı İng. anisotropic band

(Yun. anisos: eşit olmayan; trope: dönüş) Kas tellerinde görülen ve açık renk bantla

A-B modeli İng. A-B model
İng. Abel-Blanchard model
abandır

İşaret edatı (işte!)

abandırabilme

a. Abandırabilmek işi.

abandırabilmek

(-i, -e) Abandırmaya gücü yetmek.

abandırıverme

a. Abandırıvermek işi.

abandırıvermek

(-i, -e) Çabucak abanmasını sağlamak.

abandırma

a. Abandırmak işi.

Kelime Motoru