İçinde AJ geçen kelimeler

İçinde AJ geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde AJ geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

vajinal histerektomi, soldurulmuş silajlar, Robert-Jones bandajı

19 harfli

yulaf hasılı silajı, ileti aktarım ajanı, vajinal ovaryektomi, vajina inspeksiyonu, vajina hiperplazisi, sistitis hemorajika, silaj inhibitörleri, serbest makrofajlar, rektovajinal yırtık, rektovajinal fistül

18 harfli

vajina irrigasyonu, vajina endoskopisi, vajina ampütasyonu, uterovajinal kanal

17 harfli

bakteriyel bombaj, yanıltıcı ambalaj, vestibulum vajina, veneral vajinitis, vasıtalı arbitraj, vakum ambalajlama, vajinitis krupoza, vajinal tohumlama, vajinal palpasyon, vajina sitolojisi, vajina prolapsusu, vajina içi sünger, vajina atardamarı, serebral hemoraji

16 harfli

vajina spekülümü, vajina sinirleri, vajina biyopsisi, üç uçlu arbitraj, T7 bakteriyofajı, T6 bakteriyofaji, T4 bakteriyofajı, T2 bakteriyofajı, T1 bakteriyofajı, sıkıştırma ajanı, servikovajinitis, seçilme avantajı

15 harfli

basit vajinitis, yutak disfajisi, vajinal yapışma, vajinal pessari, vajinal muayene, vajina karotika, vajina gebeliği, vajina atrezisi, vajina akıntısı, silaj testeresi, silaj peletleri, serklaj telleri, senyoraj geliri, Raja polystigma, Raja oxyrinchus

14 harfli

vajinal sünger, anüs vajinalis, angajmansızlık, yalancı bombaj, vulvovajinitis, vena vajinalis, vajinal tampon, vajinal tablet, vajina yangısı, vajina kubbesi, vajina florası, vajina fistülü, vajina darlığı, trajik gelişim, Thomas bandajı, stopaj yöntemi, sabotaj yapmak, sabit makrofaj

13 harfli

vajinal smear, vajina tümörü, vajina kanalı, üretravajinal, trikotajcılık, tebrik mesajı, tankaj et unu, sorgum silajı, sondaj yapmak, sondaj kuyusu, sinir blokajı, simbiyoz fajı, silaj yemleri, serohemorajik, saha avantajı, röportajcılık, reklam ajansı, Raja undulata

12 harfli

yonca silajı, yarı pelajik, yapay vajina, vulvovajinal, virülant faj, vajina bulbi, vajina bandı, transvajinal, trajikleşmek, traji komedi, total blokaj, temel makyaj, tambur majör, stopaj usulü, silaj silosu, silaj bıçağı, sabotajcılık, rektovajinal

11 harfli

başmakyajcı, angajmansız, viraj almak, vajinoskopi, vajinopeksi, trajikomedi, trajikleşme, tempere faj, tam pelajik, şantajcılık, süspensifaj, stomatoraji, sondajcılık, semipelajik, RNA fajları, Raja radula

10 harfli

omfaloraji, epipelajik, vajinoskop, ürün imajı, üretroraji, trikotajcı, trakeoraji, trajikomik, suni vajen, stajyerlik, splenoraji, sitajerlıg, silindiraj, silaj beli, sestonofaj, röportajcı

9 harfli

forsmajör, vajinosel, vajinitis, vajinalis, ürovajina, trikofaji, T fajları, solenofaj, skatofaji, silikajel, selajinel, sabotajcı

8 harfli

zoofajik, voltajlı, virajsız, trikotaj, telmofaj, şantajcı, sürmenaj, stenofaj, sondajcı, senyoraj, sarkofaj, saprofaj, röportaj, rinoraji

7 harfli

üroraji, monofaj, virajlı, trajedi, stajyer, serklaj, sajyaği, sabotaj, Rajidae

6 harfli

kornaj, abajör, abajor, voltaj, vajina, trajik, Tiraje, tatuaj, tankaj, şantaj, stopaj, sondaj

5 harfli

viraj, tutaj, tonaj, tiraj, silaj, rodaj

4 harfli

staj

3 harfli

taj, saj

(a,j) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

abajur Fr. abat-jour

a. 1. Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek iç

abajurcu

a. Abajur yapan veya satan kimse.

abajurculuk , -ğu

a. Abajurcunun yaptığı iş.

abajurlu

sf. Abajuru olan: “Üstünde lacivert , parlak bir madenden lamba.” -P. Safa.

abajursuz

sf. Abajuru olmayan: “Tavandaki , çelik elektrik lambasını yakmış okuyordu.” -S. F. Abasıyanık.

abiyoloji Lat. abiology

Cansızları inceleyen bilim dalı.


İng. abiology
abiyolojik Lat. abiologic

Cansızlarla ilgili, cansızlara ilişkin.

Aborjin Fr. aborigène

öz. a. Avustralya yerlisi.

absterjan İng. abstergent

Temizleme amacıyla kullanılan madde.

acyotaj İng. agiotage

Kazanç sağlamak amacıyla ticari ahlaka aykırı veya yasa dışı işlemlerle oluşturulan fiyat (d

Kelime Motoru