AJ ile biten kelimeler

AJ ile biten veya sonunda AJ olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aj sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. aj TDK anlamını görüntüle

AJ ile biten kelimeler harf dağılımı

19 harfli

bileği büken bandaj

17 harfli

bakteriyel bombaj, yanıltıcı ambalaj, vasıtalı arbitraj, alveoler makrofaj

16 harfli

üç uçlu arbitraj, düzeltici makyaj, deadweight tonaj

15 harfli

kimyasal bombaj, kapiller drenaj, fiziksel bombaj

14 harfli

yalancı bombaj, sabit makrofaj, negatif bombaj, katodik piklaj, kaliteli silaj, fitoplanktofaj, etkin makrofaj, dahili kabotaj, aktif makrofaj

13 harfli

pvc’li bandaj, küçük kabotaj, kalıcı makyaj

12 harfli

virülant faj, total blokaj, temel makyaj, mikrofitofaj, makrofitofaj, ikili averaj, ıslak bombaj, bakteriyofaj, aşırı voltaj

11 harfli

tempere faj, süspensifaj, protozoofaj, latent imaj, kuru bombaj

10 harfli

silindiraj, sestonofaj, kısa mesaj, iç ambalaj, ılımlı faj, fotomontaj, dezavantaj, detritofaj

9 harfli

solenofaj, portbagaj, persiflaj, net tonaj, melanofaj, litik faj, lepidofaj, iyi silaj, hematofaj, espiyonaj, entomofaj

8 harfli

trikotaj, telmofaj, sürmenaj, stenofaj, senyoraj, sarkofaj, saprofaj, röportaj, perforaj, patronaj, nekrofaj, mizanpaj, mikrofaj, makrofaj, koprofaj, kartilaj, karpofaj, kamuflaj, kalibraj, histofaj, estampaj, ...

7 harfli

monofaj, serklaj, sabotaj, rafinaj, puantaj, polisaj, pilotaj, patinaj, nikelaj, müsilaj, musilaj, mukofaj, modelaj, melifaj, litofaj, leveraj, kolifaj, kabotaj, flambaj, fitofaj, filofaj, ...

6 harfli

kornaj, voltaj, tatuaj, tankaj, şantaj, stopaj, sondaj, profaj, primaj, pompaj, peyzaj, örifaj, otofaj, montaj, metraj, markaj, makyaj, kürtaj, kurtaj, kromaj, korsaj, ...

5 harfli

viraj, tutaj, tonaj, tiraj, silaj, rodaj, pikaj, pasaj, mulaj, mesaj, masaj, lavaj, kolaj, kıraj, karaj, garaj, dozaj, degaj, baraj, bagaj

4 harfli

staj, plaj, imaj, guaj

3 harfli

taj, saj, maj, haj, gaj, faj

(a,j) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

abajur Fr. abat-jour

a. 1. Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek iç

abajurcu

a. Abajur yapan veya satan kimse.

abajurculuk , -ğu

a. Abajurcunun yaptığı iş.

abajurlu

sf. Abajuru olan: “Üstünde lacivert , parlak bir madenden lamba.” -P. Safa.

abajursuz

sf. Abajuru olmayan: “Tavandaki , çelik elektrik lambasını yakmış okuyordu.” -S. F. Abasıyanık.

abiyoloji Lat. abiology

Cansızları inceleyen bilim dalı.


İng. abiology
abiyolojik Lat. abiologic

Cansızlarla ilgili, cansızlara ilişkin.

Aborjin Fr. aborigène

öz. a. Avustralya yerlisi.

absterjan İng. abstergent

Temizleme amacıyla kullanılan madde.

acyotaj İng. agiotage

Kazanç sağlamak amacıyla ticari ahlaka aykırı veya yasa dışı işlemlerle oluşturulan fiyat (d

Kelime Motoru