İçinde AF geçen kelimeler

İçinde AF geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde AF geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

yulaf kapalı rastığı, yıllık Afrika balığı, yalancı hermafrodizm, ulaştırma coğrafyası

19 harfli

yulaf hasılı silajı, psödohermafroditizm, ... ziyafeti çekmek, yerbilim coğrafyası, yaftayı yapıştırmak, vertebral venografi, uygulamalı coğrafya

18 harfli

grafik menü çubuğu, yulaf açık rastığı, yan-kafa kemikleri, yan kafa kemikleri, vesikalık fotoğraf, ülkeler coğrafyası, uzak mesafe ağları, uçarak kafa vurmak, Türk-Kafkas köpeği, trafik kilitlenmek

17 harfli

lafını geri almak, aktif tarafsızlık, zıplama hafifliği, yaratıcı coğrafya, yankafa kemikleri, tuhaflıklar cadın

16 harfli

grafik penceresi, Buphaga africana, ağdafa, [aflafa], zafiyet geçirmek, yulaf yemlik unu, Yukarıkarafakılı, yıldırım telgraf, vesika fotoğrafı, trafik müfettişi, trafik mahkemesi

15 harfli

kafası bulanmak, fotohiyalografi, Zafertepeçalköy, yediler haftası, vergi muafiyeti, vasa afferentia, ultrafiltrasyon

14 harfli

zaaf göstermek, yaf yaf yanmak, kafası bulutlu, zarkafa balığı, zaafa kapılmak, yorgan çarşafı, yerel coğrafya, yazıcı trafiği, yalancı safran, umumi coğrafya, ultrasonografi, tuhaflık etmek, trafik lambası

13 harfli

röntgenografi, lafını kesmek, zifafa girmek, zengin kafiye, Zafer Bayramı, zaafa uğramak, yulaf toprağı, yöney grafiği, yatak çarşafı, yastık kafesi, yaf yaf itmek, yaf yaf etmek, vaf vaf ürmek, uyarlanır raf, ultrasonograf, tuhafiyecilik, trafik terörü, trafik şeridi

12 harfli

yulaf hasılı, kalafatlamak, arafonksiyon, zürafagiller, zıyafetlemek, zehir hafiye, zafernamehan, zaafa düşmek, yumru grafit, yulaf samanı, yulaf kavuzu, yarım kafiye, vişne hoşafı, üreterografi, üçüncü taraf, uykusu hafif

11 harfli

zoocoğrafya, tuhaflaşmak, kalafatlama, afyonkeşlik, zürafa gibi, Zaferimilli, yarım hafız, yaftalanmak, üzüm hoşafı, üretrografi, üreterorafi, uzun kafalı, tunç kafiye

10 harfli

tuhaflaşma, oşinografi, kafeslemek, biyografik, alafuranga, Zaferhamit, yaftalanma, yaftalamak, vaftizhane, üst tarafı, üranografi, uterografi, tuhafiyeci

9 harfli

étrafleyn, afyonlama, zarafetli, zafdetmek, yulaf unu, Yakaafşar, yaftalama, yafalamak, venografi, vaftizevi

8 harfli

izafiyet, gafgasya, Zaferler, Zaferköy, Zaferiye, yulaflık, ürografi, umumi af, tuhaflık, tuhafiye, trafikçi

7 harfli

mükâfat, mukaffa, kafesli, izafiye, hafenek, etraflı, bitaraf, alaftar, affolma, ziyafet, Zerafet, zarafet, zafiyet, zaferlü, Zaferli, zafdiye, Yulaflı, yelkafa, yaf yaf

6 harfli

safena, hafsar, Aktafa, zürafa, zarraf, zafran, Zafire, yafmak, Vassaf, vaftiz, turafe

5 harfli

safen, hafek, gaffe, arafe, zivaf, zihaf, zifaf, zıraf, Zafir, zafer, zafar, zafak, yulaf, yolaf, yalaf, yafut, yaftı, yafta, Yafes, Vafit, Vafir, ...

4 harfli

zaaf, yafa, AFPE, zafe, Vafi, ulaf, tuaf

(a,f) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

A filmi İng. "A" picture

Sinema Tecimsel sinemada, yapım giderleri, oyuncular, sanat ve emek yönünden ön sı

A tipi fon

bk. A tipi yatırım fonu

AADFI

bk. Afrika Kalkınma Bankaları Birliği

Abdülferit Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Tek, eşsiz olan Tanrı'nın kulu.

Abdülfettah Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Gizli şeyleri açığa çıkaran Tanrı'nın kulu.

Abdülgaffar Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Kullarının günahlarını bağışlayan Tanrı'nın kulu.

Abdülgaffur Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek bk. Abdülgafur

Abdülgafur Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Suç bağışlayan, merhamet eden Tanrı'nın kulu.

Abdüllâtif Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Bağışta bulunan Tanrı'nın kulu

Kelime Motoru