HE ile başlayan kelimeler

HE ile başlayan veya başında HE olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

HE ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

heyecanlandırabilmek, heyecansal özürlüler

19 harfli

heyecanlandırabilme

18 harfli

heyheyler geçirmek

17 harfli

Heckman yanlılığı, heyet-i temsiliye, heyecanlanıvermek, heyecanlanabilmek, heyecana kapılmak, heyecana getirmek, heyecana düşürmek, heyecan tonlaması

16 harfli

hezimete uğramak, heykelini dikmek, heyecanlanıverme, heyecanlandırmak, heyecanlanabilme

15 harfli

heylecene olmak, heykelleştirmek, heykelci kalemi, heyesine durmak, heyecanlandırma, heyecana gelmek, heyecan vurgusu

14 harfli

hezaren çiçeği, Heyting cebiri, Heyrullah Aksu, heykeltıraşlık, heykelleştirme, heykel altlığı, heyecan vermek, heyecan duymak, heye beş etmek

13 harfli

hezeyan etmek, heyret yemegi, heyrati olmak, heyleme etmek, heyket vermek, heyecansızlık, heyecanlanmak

12 harfli

helle basmağ, hezdellemeyh, hezaren örgü, heyket etmek, heyhmetihuda, heyecansızca, heyecanlılık, heyecanlanma, heyecanlanış, heyecan tonu, Heybelikonuk

11 harfli

hezin hezin, hezaren otu, heyula gibi, heyrilenmek, heykeltıraş, heykelsütun, heykelcilik, heykel gibi, heyirleşmek, heyha etmek, Heybeliyurt

10 harfli

helvalaşma, heziklemek, hezetlemek, heyresenet, heyiklemek, heyelanmak, heyeklemek, heyecansız, heye urnak, heye urmak, heybetlice

9 harfli

helle aşı, herif gız, Helvadere, helelikte, hezlengüç, hezerteri, hezertere, hez olmak, heyvallar, heyvallah, heyrender, heykirmek, heyirtmek, heyetiyle, heyecannı, heyecanlı, heyecanla, heydirmek, heydermek, Heybetepe

8 harfli

Helvaköy, hezliyat, hezlemek, Hezarşah, Hezarfen, heyvah !, heysiyet, heylence, heylemek, heykelli, heykelci, heydenli, heybetli

7 harfli

hesaplı, heralda, helelik, hedging, heziret, heziran, hezimet, hezeyan, hezaren, heyvere, heyvara, heytipi, heymafı, heykeri, heyirah, heyhmet, heyelik, heyelan, heyecan, Heydere

6 harfli

hersap, hegden, hezret, heziyh, hezine, hezene, hezele, heyyha, heyyet, heyyah, heyvan, heyula, heytik, heyret, heyrek, heyrat, heyran, heylül, heylim, heylik, heyli., ...

5 harfli

herif, heral, helva, hezne, hezir, hezin, hezim, hezik, hezer, hezen, hezem, hezel, hezek, hezar, hezan, heyye, heyyâ, heyva, heyse, héyri, heyre, ...

4 harfli

hers, hege, heze, heza, heyt, heyr, heyg, heyf, heye

(e,h) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A hücreleri

bk. alfa hücreleri

a hücresi İng. a cell

Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfyle beraber zigotu oluşturan hücre.


A hücr
abdesthane Far. ¥b + dest + ¬¥ne

a. (abdestha:ne) Tuvalet: “Koridorda kimselerin bulunmamasına sevi

Abdurrahmandede

Şanlıurfa ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Abdülfettah Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Gizli şeyleri açığa çıkaran Tanrı'nın kulu.

Abhaz peyniri

a. Abaza peyniri.

Abher Köken: Ar.

Cinsiyet: Kız 1. Nergis çiçeği. 2. Yasemin. 3. Dolu kap.

Âbidei Hürriyet İng. Monument of Liberty Fr. Monument de liberté
abiheva

< Far. ab ve ab hava: abuhava

abiheyat

< Far. ab ve ab hayat: abıhayat

Kelime Motoru