gerey

gerey

Pazartesi.


gerey

Bulut.


gerey

Dağın girintili çıkıntılı, gölgeli yeri.


gerey İng. tensor

Belli dönüştürüm öbeği işlerleri altında, birkaç yöney gibi dönüşür matematik nesne.


gerey İng. tensor

Her konaç dizgesinde belirli bileşenleri olan ve konaç dönüşümleri altında bileşenleri belirli kurallarla değişen soyut uzbilimsel nesne.


gerey İng. tensor

fizik, kimya: Belli dönüştürüm öbeği işleri altında, birkaç yöney gibi dönüşür nesne.


gerey ile benzer kelimeler

bakışımlı gerey

İng. symmetric tensor

Dilemsel iki eşdeğişkin damga ve dilemsel iki karşıdeğişkin damga kendi aralarında yer değiştirdiğinde ilgili bileşenlerin aldığı değerleri değişmeyen gerey.

gerey cebiri

İng. tensor algebra

Gereyleri ve bunlarla yapılan cebirsel işlemleri konu edinen uzbilim dalı.

gerey çarpımı

İng. tensor product

(…)

gerey işlencesi

İng. calculus of tensors, tensor calculus

Gereylerin ayrımıyla uğraşan işlence dalı.

karma gerey

İng. mixed tensor

Hem eşdeğişkin hem de karşıdeğişkin damgalar içeren gerey.

karşıdeğişkin gerey

İng. contravariant tensor

Yalnızca karşıdeğişkin damgaları var olan gerey.

temel gerey

İng. fundamental tensor, metric tensor

Bileşenleri (…) olan ikinci basamaktan eşdeğişkin gerey.

eşdeğişkin gerey

İng. covariant tensor

Yalnızca eşdeğişkin damgaları var olan gerey.


"gerey" karakter analizi

  • gerey, 5 karakter ile yazılır.
  • g harfi ile başlar, y harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'g', 'e', 'r', 'e', 'y', şeklindedir.
  • gerey kelimesinin tersten yazılışı ' yereg' diziliminde gösterilir.

(e,g,r,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yerli çekirge
Lat. Daciostaurus anatolicus

Yurdumuzda, tarımsal bitkiler için de zararlı olabilen çekirge türü.

Yer`in gölgesi
İng. earth's shadow

Yer ve Güneş kürelerine dıştan çizilen teğetlerin oluşturduğu koninin arkada kalan par

vergi düzeyi

bk. bildirmelik düzeyi

uygulayımcıerki
İng. technocracy

1. Ekonomik yaşamın ve devlet yönetiminin siyasacıların değil, uygulayımcıların ve iş ada

sermaye geliri
İng. capital income

1. bk. sermaye kazancı 2. (capital reveneu) Finansal olmayan varlıkların satışından el

gerey - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
g5
e1
r1
e1
y3
Toplam puan değeri11