dehmen

dehmen

1. Sersem, budala, beceriksiz, uyuşuk. 2. Fakir.


dehmen

İçkili, sazlı sözlü toplantı.


"dehmen" karakter analizi

  • dehmen, 6 karakter ile yazılır.
  • d harfi ile başlar, n harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'd', 'e', 'h', 'm', 'e', 'n', şeklindedir.
  • dehmen kelimesinin tersten yazılışı ' nemhed' diziliminde gösterilir.

(d,e,h,m,n) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

muhdecin

Muhtacım

hararetlendirme

a. Hararetlendirmek işi.

zehni dakılmak

Bir şey üstünde durmak, düşünmek.

zehirini dökmek

Dertlerini anlatmak.

zehinde galmak

Bellenen şey unutulmamak.

dehmen - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
d3
e1
h5
m2
e1
n1
Toplam puan değeri13