camsı

camsı

sf. 1. Cam gibi saydam, cama benzer. 2. a. coğ. Yerin içinden yüze çıkan erimiş sıcak maddelerin, soğuma sırasında billurlaşmayıp biçimsiz olarak katılaşmış durumu.


camsı İng. vitreous

camsı ile benzer kelimeler

camsı cisim

Fr. humeur vitrée

(zooloji)


İng. corpus vitreum

anat. Lensin arkasındaki boşluğu dolduran, yapısında az miktarda kollajen iplikler, elektrolitler ve hiyalüronik asit bulunan ve humor vitreus adı veri...

camsı dejenerasyon

İng. vitreous degeneration

Hiyalin dejenerasyonu.

camsı doku

bk. doku.

camsı emaye

İng. vitreous enamel

Çelikler üzerine erime yoluyla geçirilen cam kat.

camsı göktaşı

İng. tektite

Cam yapısındaki bir göktaşı türü.

camsı kat

Lat. stratum,lux

(stratum lucidum), (Lat. stratum = kat, Lat. lux = ışık): Üst-derinin (epidermis) keratinli katının altında bulunan bir kat olup gözelerinin sitoplazmasmda eleidin denen parlak damlacıkları kapsar.

camsı madde

Fr. matière vitreuse

(fizik)

camsı sıvı

İng. humor vitreus

anat. Gözde yuvarının arka odasında bulunan saydam, jelatin kıvamındaki madde, humor vitreus, vitreus humor.


"camsı" karakter analizi

  • camsı, 5 karakter ile yazılır.
  • c harfi ile başlar, ı harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'c', 'a', 'm', 's', 'ı', şeklindedir.
  • camsı kelimesinin tersten yazılışı ' ısmac' diziliminde gösterilir.

(a,c,m,s,ı) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

uyumacımsı
Fr. Cholériforme
tecim davası
İng. commercial cause

Tecimsel anlaşmazlıklardan doğan davalar.

tasarımcılık
, -ğı

a. Tasarımcı olma durumu, tasar çizimcilik, dizayncılık.

sıncıkmak

Sabırsızlanmak, bekleyememek.

kısaltıcı tanım
İng. abbreviativedefinition

(…) Krş.. tanım imi. Örn. (…)

camsı - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
c4
a1
m2
s2
ı2
Toplam puan değeri11