camgöz

camgöz

a. (ca'mgöz) hay. b. Deniz kıyısına yakın yaşayan, boyu 1,5 metre kadar olan, eti lezzetli bir tür köpek balığı (Galeius canis).


camgöz

Papaz.


camgöz

Üzüm teveklerinin köklerini mahveden bir kurt.


camgöz

Afacan çocuk.


camgöz ile benzer kelimeler

büyük camgöz

Lat. Cetorhinus maximus

Boyları 10 m olabilen, Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren, yavaş hareket eden epipelajik bir köpek balığı.

kara camgöz

İng. lantern shark

Köpek balıkları (Selachii) takımının, camgözgiller (Squalidae) familyasından, 20-45 cm kadar uzunlukta, Avrupa denizlerinde yaşayan bir tür.


Lat. Etmopterus spinax

(zooloji)


mahmuzlu camgöz

İng. picked dogfish

Dikenli köpek balıkları (Squaloidei) alt takımının camgözgiller (Squalidae) familyasından, 1.5 m kadar uzunlukta, her iki yılda bir kere 6-12 yavru doğuran, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'de sürüler hâlinde yaşayan bir tür.


sivriburun camgöz

Lat. Carcharhinus brevipinna

Açık denizlerde yaşayan boyları 280 cm olabilen, Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren epipelajik bir tür.


"camgöz" karakter analizi

  • camgöz, 6 karakter ile yazılır.
  • c harfi ile başlar, z harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'c', 'a', 'm', 'g', 'ö', 'z', şeklindedir.
  • camgöz kelimesinin tersten yazılışı ' zögmac' diziliminde gösterilir.

(a,c,g,m,z,ö) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

gaz çözümleyici
İng. gas analyzer

Gaz karışımlarında bileşenlerin nitel ve nicel tanımlanmaları için kullanılan aygıt.

özgün satımca
İng. original binding

Satıcısınca düzenlenerek alıcıya yollanan ve gümrükçe yapılacak işlemlere dayanak ol

metal gözetleci
İng. metallurgical microscope

Katı nesnelerin ve özellikle metallerin, yapılarını incelemeğe uygun gözetle

mahmuzlu camgöz
İng. picked dogfish

Dikenli köpek balıkları (Squaloidei) alt takımının camgözgiller (Squalidae) familyasın

kocagörmez

Evde yapılan küçük somun.

camgöz - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
c4
a1
m2
g5
ö7
z4
Toplam puan değeri23