basduğ

basduğ

Pestil.


"basduğ" karakter analizi

  • basduğ, 6 karakter ile yazılır.
  • b harfi ile başlar, ğ harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'b', 'a', 's', 'd', 'u', 'ğ', şeklindedir.
  • basduğ kelimesinin tersten yazılışı ' ğudsab' diziliminde gösterilir.

(a,b,d,s,u,ğ) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

durumsal bağlam
İng. situational context

Bir gözlem ya da ölçme sürecinin sonuçlarını değişik doğrultu ve ölçülerde etkile

buğday samanı
İng. wheat straw

Buğday hasatından sonra elde edilen sapların saman makinesi (patoz) veya döven gibi araçl

yoksul buğday

Başağı dört köşe, ak renkli, kara kılçıklı bir çeşit buğday.

taban doğrusu
İng. base line

Çoğunlukla üzerine bir yükselti çizilen ya da bir yükselti çizildiği varsayılan doğru.

sütlübuğday

İki gün süreyle süte yatırılmış buğday.

basduğ - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
b3
a1
s2
d3
u2
ğ8
Toplam puan değeri19