BÜ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda BÜ olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. bü TDK anlamını görüntüle

BÜ ile biten kelimeler harf dağılımı

15 harfli

zenginler klübü, çifteker kulübü

14 harfli

yatırım kulübü

13 harfli

Londra Kulübü, Elektron tübü, Amstel Kulübü

12 harfli

şehir kulübü, Paris Kulübü, on’lar klübü, Hilbert kübü

11 harfli

spor kulübü, Roma Kulübü, gece kulübü, atom kulübü

10 harfli

yat kulübü, Roma Klubü

9 harfli

yarı söbü, söbü söbü, Segersöbü, lübü lübü, eyri söbü

7 harfli

süpsübü, sübsübü, nergebü

6 harfli

üytübü, üstübü, hülübü

5 harfli

ülübü, tümbü, tribü, tömbü, sümbü, kümbü, hörbü, gümbü, gülbü

4 harfli

zöbü, sübü, söbü, kübü, gübü, göbü, gobü, cöbü, bübü, böbü, bibü

3 harfli

ebü

(b,ü) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

500 nolu broşür

bk. 500 sayılı broşür

522 nolu broşür

bk. 522 sayılı broşür

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

AB bütçesi İng. EU budget Fr. UE budget
AB müktesebatı İng. EU acquis communautaire Alm. Acquis communitaire Fr. UE acquis communautaire
abaküs Fr. abacus

a. mat. 1. Sayı boncuğu. 2. mim. Sütun başlığının üstüne yatay olarak k

abba düzeni İng. abba sequence

Bir deneylemede deneysel değişkenin sunuluşunda izlenen sıra düzeninin değişmez yanılgı

abdüktör

bk. uzaklaştırıcı

abdüktör kas

bk. uzaklaştırıcı kas

Kelime Motoru