BÜ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında BÜ olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

BÜ ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

büyük boy işletmeler, büyüsüne tavşan başı

19 harfli

Büyütgen değiştirme, büyümüş de küçülmüş

18 harfli

büzmeli serpme ağı, büzek konet inmesi, büzek çevre yalımı, büyütme faktörleri

17 harfli

büyük müderrisler, büyük boy (kitap), büzüştürülebilmek, büzüşmüş çekirdek

16 harfli

büzüşük ak ciğer, büzüştürülebilme, büzüştürücü ilaç, büzülümler arası, büzülebilir uzay, büyüme teorileri, büyüme modelleri, büyüme kuramları

15 harfli

bütünletebilmek, büzzük devirmek, büzüştürebilmek, Büyütme hormonu, büyüteç düğmesi, büyüme örüntüsü

14 harfli

büyülenebilmek, Büyükburhaniye, bütünletebilme, büğülek tutmak, büzüt dışı uru, büzüştürebilme, büzülme kuramı, büzük-yulunsal, büzük-kodaksal, büzük-çüğresel, büzük daralımı, büzmeç ağrıcıl, büzlüm tezliği, büzek ibik uru, büyütülebilmek, büyüme hormonu

13 harfli

büyülenebilme, büzüştürülmek, büzülü düşmek, büzük-apışsal, büznük kemiği, büzek çevresi, büzdüm kemiği, büyütülebilme, büyütken doku, büyüme süreci, büyüme kuralı, büyüme ilkesi

12 harfli

Büyükkozluca, büzüşüvermek, büzüştürülme, büzüşebilmek, büzülüvermek, Büzülümeşiği, büzülebilmek, büzük yalımı, büzdüklenmek, büzdeklenmek, büyüyüvermek, büyüyebilmek, büyütüm gücü, büyütme yemi, büyütkendoku, büyütebilmek, büyüme oranı, büyüme kutbu

11 harfli

Büyükburnak, büyük nabız, bücük bücük, büzüşüverme, büzüştürmek, büzüşebilme, büzüm büzüm, büzülüverme, büzülgenlik, büzülebilme, büzük yüzey, büzük çevre, büzük bakar, büzüğü sıkı, büzek çevre, büzdürülmek, büzdeklemek, büyüyüverme, büyüyebilme, büyüttürmek, büyütebilme, ...

10 harfli

Büyükkoraş, büzüşüklük, büzüştürme, büzülürlük, büzülümcül, büzmeç kas, büzlenginç, büzgülemek, büzebilmek, büzdürülme, büzdelemek, büyütürlük, büyütülmek, büyüttürme, büyümsemek, büyüme ucu

9 harfli

büzekleme, büldürgen, büğülemek, büzme don, büzlümlük, büzlengiç, büzlengeç, büzgüleme, büzebilme, büzdürmek, büyütülüş, büyütülme, büyürtlen, büyümseme

8 harfli

büzütmek, büzüşüyh, büzüşmek, büzülmek, büzülgen, büzüktaş, büzüksüz, büzüksel, büzühmeg, büzmelek, büzlemek, büzgüsüz, büzgüllü, büzeyden, büzdürme, büzdesik, büzdelek, büyütücü, büyütmek, büyütken, büyürlük, ...

7 harfli

büzelek, bürümen, bürümek, Bücüklü, büzüşük, büzüşme, büzüntü, büzülüş, büzülür, büzülüm, büzülük, büzültü, büzülme, büzüdek, büzmürt, büzmece, büziden, büzgülü, büzgüle, büzgulu, büzgili, ...

6 harfli

büldük, büzzük, büzugı, büznük, büzmek, büzmeç, büzgüç, büzgen, büzgeç, büzgec, büzdüm, büzdük, büzdek, büyüyh

5 harfli

büzük, büzme, büzgü, büzev, büzen, büzem, büyüt, büyün

3 harfli

büz

(b,ü) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

500 nolu broşür

bk. 500 sayılı broşür

522 nolu broşür

bk. 522 sayılı broşür

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

AB bütçesi İng. EU budget Fr. UE budget
AB müktesebatı İng. EU acquis communautaire Alm. Acquis communitaire Fr. UE acquis communautaire
abaküs Fr. abacus

a. mat. 1. Sayı boncuğu. 2. mim. Sütun başlığının üstüne yatay olarak k

abba düzeni İng. abba sequence

Bir deneylemede deneysel değişkenin sunuluşunda izlenen sıra düzeninin değişmez yanılgı

abdüktör

bk. uzaklaştırıcı

abdüktör kas

bk. uzaklaştırıcı kas

Kelime Motoru