AT ile biten kelimeler

AT ile biten veya sonunda AT olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AT ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

yöndeş bükümlü halat, yapısal karbonhidrat, vitamin A propiyonat, uluslararası iktisat

19 harfli

yetki verilen fiyat, yeme de yanında yat

18 harfli

kılsal karangı kat, vitamin A palmitat, vinil etil hekzoat, tümevarımsal ispat, trikalsiyum fosfat, triizopropil borat

17 harfli

berilyum karbonat, yayındırıcı kanat, vinkristin sülfat, vinblastin sülfat, üridin monofosfat

16 harfli

ta`kîb, ta`kîbât, bölgesel iktisat, yönetimsel fiyat, warrington halat, vitamin A asetat, vinil propiyonat, üridin trifosfat, trikresil fosfat

15 harfli

perakende fiyat, kalsiyum asetat, yönetimli fiyat, yarı parlak kat, vadesiz mevduat, üridin difosfat, trietilakonitat

14 harfli

ilgeçten sıfat, fiktif mevduat, Yukarıçinpolat, Yönetken kanat, vadeli mevduat, trimetil borat, trikarboksilat, trietil sitrat, trietil fosfat

13 harfli

zamirsi sıfat, yedinci sanat, yardımcı saat, vinil stearat, vinil bütirat, türemiş sıfat

12 harfli

yüksek fiyat, Yukarıkoymat, yanlış fiyat, vinil asetat, vadeli fiyat, üst asma kat, Türkmentokat, trimetreksat

11 harfli

gölge fiyat, bol bolamat, zevalî saat, Yukarısalat, yubutbaymat, yelkenkanat, yassı halat, yarım kanat, yarım avrat, yaranmış at, yapay fiyat, yalın sıfat, uğma belkat, trikolporat

10 harfli

yoğun saat, yeşil saat, yerel saat, Yağlıbayat, üvey evlat, üreyen kat

9 harfli

Saç kanat, kanatlıat, felekiyat, zar kanat, Yukarıçat, Yenimurat, Yenihayat, yalın kat, yalın gat, Yakabayat, Uzunsavat, ulakçı at

8 harfli

tırakpat, teşrifat, mazarrat, ik irkat, Bozkanat, ziggurat, zerzevat, zarzavat, Yeşilçat, yalınkat, yalıñgat, wattsaat, vavgunat, vat-saat, üstkanat, üridilat, Türkiyat, tüm onat, TURKSTAT, triporat

7 harfli

mükâfat, kırkkat, zuhurat, Zorabat, ziyarat, zirahat, zihayat, zıravat, yığamat, yat yat, yasalat, vatsaat, varidat, üst kat, Üçmurat, urusgat, Uluabat, tümenat, Tuzabat

6 harfli

kıymat, ileğat, alamat, ziyrat, zireat, ziraat, Zeyyat, zenaat, zayiat, zanaat, zahmat, Yozgat, yosgat, yırgat, yapsat, vuslat, vukuat, vukıat, vombat, vatvat, vahrat, ...

5 harfli

zamat, subat, rahat, lâhat, gavat, gamat, gabat, firat, Ziyat, zirat, zıvat, zevat, zekat, zebat, zayat, zarat, zanat, zahat, yunat, yönat, yonat, ...

4 harfli

obat, vaat, ürat, uyat, uñat

3 harfli

zat, yat, vat

(a,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
2x2 tablo İng. two-by-two table

Dört gözlü tablo.

3SLS tahmincisi İng. 3SLS estimator
İng. three stage least squares estimator
405 satır İng. 405 lines

TV. 1936'da İngiltere'de benimsenen satır ölçünü. (Bu ölçünde, her resim dan oluşur

525 satır İng. 525 lines

TV. ABD'de Federal İletişim Kurulu'nca (FCC) konulan satır ölçünü. (Kuzey Amerika,

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

Kelime Motoru