apofiz

apofiz İng. apophysis

(Yun. apo: uzakta; phyein: büyümek) 1. Genellikle kasın bağlandığı kemik üzerindeki çıkıntı. 2. Çam kozalaklarının tohum taşıyan pullarının kaidesindeki çıkıntı. S.Mantar hiflerinin üreme organları altındaki çıkıntı. 4.Bazı yosun (Bryophyta) kapsüllerinin tabanındaki şişkinlik.


apofiz

bk. kol uzantı.


"apofiz" karakter analizi

  • apofiz, 6 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, z harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'p', 'o', 'f', 'i', 'z', şeklindedir.
  • apofiz kelimesinin tersten yazılışı ' zifopa' diziliminde gösterilir.

(a,f,i,o,p,z) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

diyapozitif
Fr. diapositive

a. Saydam.


bk. saydam resim.

zigapofiz
İng. articular process, zygapophysis

(Yun. zygon: boyunduruk; apophysis: kemik çıkıntısı) Omurun bitişik o

zayıf topoloji
İng. weak topolgy

Başlangıç topolojisi için başka bir ad.

triptofanaz
İng. tryptophanase

Triptofanin amonyak, pirüvik asit ve indole parçalanmasını katalizleyen bir enzim.

trifluoperazin
İng. tryphluoperasin

Güçlü kusma önleyici etkinliğe sahip, piperazinli fenotiyazinler grubundan nöroleptik

apofiz - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
p5
o2
f7
i1
z4
Toplam puan değeri20