abisiyal zon

abisiyal zon

bk. afotik zon


abisiyal zon İng. abyssial zone

Abisal bölge.


abisiyal zon ile benzer kelimeler

zon zon

Miskin miskin, tembelce

zon zon gezmek

Boş, işsiz dolaşmak.

afotik zon

İng. aphotic zone

Işığın uzanamadığı derin deniz bölgesi. Abisiyal zon.


İng. Afotic zone

Abisal bölge.

bentik zon

İng. benthic zone

Göllerde ve denizlerde taban ya da dip çökeltilerinin bulunduğu tabaka.

epibatipelâjik zon

İng. epibathypelagic

(Yun. epi: üzerinde; bathys: derin; pelagos: deniz) Oksijen eksikliği, nitrat ve fosfat fazlalığı olan, su yüzeyinden 200-100 m derinliği kapsayan bölge.


epibatipelajik zon İng. epibathypelagic zo...

öfotik zon

İng. euphotic zone

(Yun. eu: iyi; phos: ışık) Göl ve deniz ekosisteminde dikey olarak 100 m derinliğe kadar az çok ışığın girdiği bölge; fotik zonun üst tabakası.


İng. euphotic zone

Göl ve deniz ekosistemind...

pelâjik zon

İng. pelagic zone

(Yun. pelagos: deniz; zone: kemer) Su ortamında (göl, deniz gibi) kıyılardan uzak serbest su bölgesi.

potamal zon

İng. e

Bir akarsuyun mansabına yakın olan kumlu çamurlu bölgesi.


"abisiyal zon" karakter analizi

  • abisiyal zon, 12 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, n harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'b', 'i', 's', 'i', 'y', 'a', 'l', ' ', 'z', 'o', 'n', şeklindedir.
  • abisiyal zon kelimesinin tersten yazılışı ' noz layisiba' diziliminde gösterilir.

(a,b,i,l,n,o,s,y,z) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

stabilizasyon
Fr. stabilisation

a. ekon. İstikrar.

sensibilizasyon
İng. sensibilization

Hassaslaştırma, duyarlılığını artırma.

mobilizasyon
İng. mobilization

Harekete gelme veya getirme.

immobilizasyon
İng. immobilization

Hareketsizleştirme, sabitleştirme.

bartonelliyazis
İng. bartonelliasis

Bartonellozis.

abisiyal zon - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
b3
i1
s2
i1
y3
a1
l1
z4
o2
n1
Toplam puan değeri20