AAH ile başlayan kelimeler

AAH ile başlayan veya başında AAH olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aah sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. aah TDK anlamını görüntüle

AAH ile başlayan kelimeler harf dağılımı

(a,h) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
3SLS tahmincisi İng. 3SLS estimator
İng. three stage least squares estimator
A hücreleri

bk. alfa hücreleri

a hücresi İng. a cell

Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfyle beraber zigotu oluşturan hücre.


A hücr
a-hatası İng. a-error
aah

Hayır, yok, olmaz, istemiyorum anlamına gelir


1. Pişmanlık ünlemi. 2. Acıma ünlemi. 3. İstek, dil

aalıh

Ağalık

AB hukuku İng. EU law Fr. Droit de l'Union européenne
abalah

Etli, tombul, şişman: Bi çocuh.

abalamah

Çocuk emeklemek, emekliyerek yürümeğe başlamak.

Kelime Motoru