AÖ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda AÖ olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AÖ ile biten kelimeler harf dağılımı

4 harfli

AAAÖ

(a,ö) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

A-mod görüntü İng. A-amplitude mod

Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden

AAAÖ

bk. ağ aygıt arayüzü özellikleri

abassöğ

Korku, kuşku, coşku bildiren ünlem.

abassöğodene

Korku, kuşku, coşku bildiren ünlem

abassöğodeneme

Korku, kuşku, coşku bildiren ünlem

Abbasgöl

Iğdır ili, Tuzluca ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ABC yöntemi İng. ABC method
İng. approximate bootstrap confidence method
Abdiköy

Ağrı ili, Eleşkirt ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Zonguldak ili, Ereğli ilçes

Abdurrahmanköy

Erzurum ili, Elmalıdere bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Kelime Motoru