2SL ile başlayan kelimeler

2SL ile başlayan veya başında 2SL olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

2SL ile başlayan kelimeler harf dağılımı

15 harfli

2SLS tahmincisi

12 harfli

2SLS yöntemi

(l,s) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
2SLS yöntemi İng. 2SLS method
İng. two stage least squares method
32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

3SLS İng.
İng. three stage least squares
3SLS tahmincisi İng. 3SLS estimator
İng. three stage least squares estimator
3SLS yöntemi İng. 3SLS method
İng. three stage least squares method
A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A belgesi İng. "A" certificate

Sinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaşından

A yetki belgesi

Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak kişi veya firmalara verilen belge.

AB antlaşması İng. EU Maastricht Treaty Fr. Traité de Maastricht

bk. Maastricht antlaşması

Kelime Motoru