zay

zay

Neden, sebep.


zay

< Ar. zayi': zayi ; bk. ayrıca zağ || zay vay olmak: heba olmak; ziyan olup gitmek


zay ile benzer kelimeler

zay olmak

Zayi olmak, kaybolmak


"zay" karakter analizi

  • zay, 3 karakter ile yazılır.
  • z harfi ile başlar, y harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'z', 'a', 'y', şeklindedir.
  • zay kelimesinin tersten yazılışı ' yaz' diziliminde gösterilir.

(a,y,z) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

zoocoğrafya

bk. hayvan coğrafyası

zırbıya

Suya banılarak yenen, katıksız ekmek.

zamayır

Bedeni geliştiği halde aklı, zekası gelişememiş.

yüzgeç kaidesi
İng. fin base

Bir yüzgecin vücuttan çıktığı bölgesi.

yolu azmak

bk. yol azmak.

zay - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
z4
a1
y3
Toplam puan değeri8