yutma

yutma

a. Yutmak işi: “Ne bulursam yutmaya mecbur kalıyordum, zayıflamış, sersemlemiş, neşesizleşmiştim.” -R. H. Karay.


yutma İng. ingestion

Besin maddesinin hücreye alınması ya da yutak ve yemek borusu yolu ile ağızdan mideye geçmesi. İngesyon.


yutma Osm. bel'

(biyoloji)


yutma İng. ingestion

Besin maddesinin hücreye alınması veya yutak ve yemek borusu yoluyla ağızdan mideye geçmesi, ingesyon.


yutma, yutulma

bk. soğurma 2.


yutma İng. swallowing, deglutition

Çiğnenen besin maddesinin yemek borusuna aktarılması için, istemle başlayıp istem dışı refleksle sonuçlanan karmaşık bir sindirim olayı.


yutma İng. ingestion

(karşılık: ingesyon): Besin maddesinin yutak ve yemek borusu yolu ile ağızdan mideye geçmesi.


yutma ile benzer kelimeler

hava yutma

Fr. Aérophagie

iç yutma çarpanı

İng. internal absorption factor (of af ilter or a plate) (İngiltere'de), internal absorptance (Amerika'da)

(bir süzgeç ya da bağdaşık saydam ortamın) : Bir süzgeç ya da bağdaşık saydam ortamın, giriş ve çıkış yüzleri arasında yutulan ışık akısının, giriş ...

nöropatik yutma güçlüğü

İng. neuropathic dysphagia

Dil, yutak veya vagus sinirindeki patolojik değişimlerden kaynaklanan yutma güçlüğü.

orofarengiyal yutma güçlüğü

İng. oropharyngeal dysphagie

Yutma güçlüğü.

tayfsal yutma çarpanı

İng. spectral absorption factor (İngiltere'de), spectral absorptance (Amerika'da)

Verilmiş bir dalga boyu için, yutulan ışık akısı tayfsal yoğunluğunun gelen ışık akısı tayfsal yoğunluğuna oranı.

yutma çarpanı

İng. absorption factor (İngiltere'de), absorptance (Amerika'da)

Cismin yuttuğu ışık akısının aldığı ışık akısına oranı.

yutma güçlüğü

İng. difficulty in swallowing

Yemek borusu, yutak veya ağız yaralanmaların veya sinirsel uyarımlarındaki yetersizliklerden kaynaklanan yiyecek ve içecekleri , yutkunma güçlüğü, disfaji, oral disfaji, orofarengiyal disfaji, farengiyal disfaji, yutak disfajis...

yutma pnömonisi

İng. deglutition pneumonia

Yabancı cisim pnömonisi.


"yutma" karakter analizi

  • yutma, 5 karakter ile yazılır.
  • y harfi ile başlar, a harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'y', 'u', 't', 'm', 'a', şeklindedir.
  • yutma kelimesinin tersten yazılışı ' amtuy' diziliminde gösterilir.

(a,m,t,u,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yuvarlatmak

(-i, -e) Yuvarlama işini yaptırmak.

yuvarlatma

a. Yuvarlatmak işi.

yumurtlak debe
Fr. Ovariocèle
yapuşturmak

Yapıştırmak.


Tokat vurmak.

ustura midyesi
İng. razor clam

Yassı solungaçlılar (Lamellibranchiata) sınıfından uzun, dar ve hafifçe kıvrık kabuklu bir

yutma - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
y3
u2
t1
m2
a1
Toplam puan değeri9