yöntemsizlik

yöntemsizlik, -ği

a. Yöntemsiz olma durumu, düzensizlik, uygunsuzluk, metotsuzluk.


yöntemsizlik ile benzer kelimeler

özel yöntemsizlik cezaları

İng. special penalties for errors

Kalıtım ve ölüme bağlı mal geçimi, hayvanlar ve damga vergilerinde gerekli bildirim ve yazılım işlemlerinin süreleri içinde yapılmaması nedeniyle yükümlülerinden yasasıyla saptanan oranlara göre özel olarak alınan ceza.

...

vergilerde yöntemsizlik cezaları

İng. penalties for errors in taxes

Gelir, Kurumlar, her türlü işlem, tüketim, taşıma, bina, arsa ve tarla vergilerine ilişkin olan usulsüzliklerin yasalarıyla saptanan yöntem ve biçimde cezalandırılması.


"yöntemsizlik" karakter analizi

  • yöntemsizlik, 12 karakter ile yazılır.
  • y harfi ile başlar, k harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
  • yöntemsizlik kelimesinin tersten yazılışı ' kilzismetnöy' diziliminde gösterilir.

(e,i,k,l,m,n,s,t,y,z,ö) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

sekizli yöntem
İng. octave device

İlk kez Ranganathan tarafından iki nokta sınıflama yönteminde ileri sürülen ve Arap rak

özeksel yönetim
İng. Cetralization

Her işin tekbir merkeze bağlı olarak yürütüldüğü yönetim.

yöntemsizlik - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
y3
ö7
n1
t1
e1
m2
s2
i1
z4
l1
i1
k1
Toplam puan değeri25