yöntem bilimsel

yöntem bilimsel

sf. Yöntem bilimle ilgili, metodolojik.


yöntem bilimsel ile benzer kelimeler

aksiyomatik yöntem

bk. belitsel yöntem.

analitik yöntem

Alm. analytisches Drama

Çözümsel yöntem olayları oluş sırasında trajik çatışmaya götürmeyen, tersine oyuna trajik çatışmadan girip bunun nedenlerini, geriye doğru giderek yavaş yavaş bulgulayan kuruluş yöntem. Örn. Sophokles: "Kral Oidipus"

art zamanlı yöntem

İng. diachronic

Herhangi bir dil olayı ve bir kelime içindeki ses değişmelerini tarihî gelişme koşulları içinde inceleme yöntemi. Söz gelişi VIII-XI. yüzyıl metinlerindeki yapırgak kelimesinin bugün yaprak, tabışkan kelimesinin tavşan biçimine dönüşmelerini...

asım (yöntem)

Fr. Suspension (méthode de)

ayrımsal yöntem

İng. analytical method

Sınıflandırmada, belli bir konuyu parçalara ayırıp, bu parçalarla, belirli kurallar gereğince, yeniden bütüne varma yöntemi.

azeotropik yöntem

İng. azeotropic method

İlaç moleküllerindeki su miktarını belirlemek amacıyla kullanılan ve toluol ile damıtma esasına dayanan bir yöntem.

Bayesçi yöntem

İng. Bayesian method

belitsel yöntem

İng. axiomatic method

Belit (aksiyom) olarak bilinen, ispatsız olarak kabul edilen bazı temel kavramlar ve önermeler üzerinde kurulan, kuramın bütün öteki sonuçları mantık kuralları kullanılarak bu belitlerden çıkarılan bilimsel yöntem, aksiyomatik yöntem.<...


"yöntem bilimsel" karakter analizi

  • yöntem bilimsel, 15 karakter ile yazılır.
  • y harfi ile başlar, l harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', ' ', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', şeklindedir.
  • yöntem bilimsel kelimesinin tersten yazılışı ' lesmilib metnöy' diziliminde gösterilir.

(b,e,i,l,m,n,s,t,y,ö) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yöntem bilgisi

a. 1. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul ve sistemlere ilişkin bilgi. 2. Bilimde belli bir sonuca erişm

Brüksel yöntemi
İng. brussel's expansion

bk. evrensel onlu sınıflama yöntemi.

BLS yöntemi
İng. BLS method
betimsel yöntem
İng. descriptive method
belitsel yöntem
İng. axiomatic method

Belit (aksiyom) olarak bilinen, ispatsız olarak kabul edilen bazı temel kavramlar ve

yöntem bilimsel - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
y3
ö7
n1
t1
e1
m2
b3
i1
l1
i1
m2
s2
e1
l1
Toplam puan değeri27