yemiş satağı

yemiş satağı İng. market of dried fruits

Yemiş, meyve ve sebze satağı.


yemiş satağı ile benzer kelimeler

iş genel satağı

İng. labour market

Toplam emek sunusu ile emek isteminin karşılaştığı var sayılan ve sonuç olarak ücreti belirgin bir duruma getiren .

para genel satağı

İng. money market

Paraya ilişkin tüm işlemlerin yapıldığı yer.

açılır yemiş

Osm. esmar-ı münferice

açılmaz yemiş

Osm. esmar-ı gayr-i münferice

(botanik)

aşımelezi yemiş (veya meyve)

Osm. meyva şimeri

baklamsı yemiş

Osm. semer-i baklî

(botanik)

buğdaysı yemiş

Osm. semer-i mücevves

(botanik)

dut yemiş bülbüle dönmek

neşe ve konuşkanlığını yitirmek, susmak: “Sabahtan akşama kadar durmadan söyleyen geveze Çalıkuşu, dut yemiş bülbüle dönmüştü.” -R. N. Güntekin.


"yemiş satağı" karakter analizi

  • yemiş satağı, 12 karakter ile yazılır.
  • y harfi ile başlar, ı harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'y', 'e', 'm', 'i', 'ş', ' ', 's', 'a', 't', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
  • yemiş satağı kelimesinin tersten yazılışı ' ığatas şimey' diziliminde gösterilir.

yemiş satağı - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
y3
e1
m2
i1
ş4
s2
a1
t1
a1
ğ8
ı2
Toplam puan değeri26