yasdıh

yasdıh

Kağnılarda, arabalarda, dingil ile gövde arasına konulan yassı ağaç


yasdıh

< T. yastuk: Yüksekçe yer. “O, yasdıhda otırırdi."


yasdıh

< ET yastuk: yastık; kağnı mazısının yuvalan; bunlar sürtünmeden ısınarak yanmasın ve kolay kaysın diye 'tort' veya 'sabın' la yağlanır. || yasduh


"yasdıh" karakter analizi

  • yasdıh, 6 karakter ile yazılır.
  • y harfi ile başlar, h harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'y', 'a', 's', 'd', 'ı', 'h', şeklindedir.
  • yasdıh kelimesinin tersten yazılışı ' hıdsay' diziliminde gösterilir.

(a,d,h,s,y,ı) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yüzde hesapları
Fr. pourcentage

(matematik

yediler haftası

Eylül ortalarmdan, ekim sonuna dek olan haftalar.

yedek tahtası

Saraçların tezgâh üstüne koydukları tahta.

yaygın hidrops
İng. diffuse hydrops

Anasarka.

yasdılıh

Sahur.

yasdıh - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
y3
a1
s2
d3
ı2
h5
Toplam puan değeri16