verme

verme

a. Vermek işi: “Ay başlarında borçlarımızı vermeye annemle birlikte çıkardık.” -A. Kutlu.


verme İng. delivery

Bir şeyi, verilmesi gereken yere verme.


verme ile benzer kelimeler

acı verme ilkesi

İng. pain principle

Karşısındakine acı verme, öldürme, yıkıp yok etme biçimindeki bilinçsiz çaba.

ad verme yetkisi

İng. authority to give a title

Çalışmalar sonunda ortaya çıkan yapıta ad verilmesi yetkisi (Bu yetki, yapıtı ortaya çıkaranın ya da hak iyelerinindir.)

ağızdan soluk verme

Alm. durch den Mund ausatmen

Soluğu ağız yoluyla verme.

alıp verme yetkisi

İng. authority of collection, authority of recovery

Alacaklarının elde olunabilmesi için kişinin bir başkasına verdiği .

ara verme

bk. kesme

Avrupa Tarımsal Yön Verme ve Garanti Fonu

bk. Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu

ayrıcalık verme

İng. grant of the patent privilege

Bir markaya da bulgu için birine ayrıcalık tanıma.

baş verme

Fr. Emergence

"verme" karakter analizi

  • verme, 5 karakter ile yazılır.
  • v harfi ile başlar, e harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
  • verme kelimesinin tersten yazılışı ' emrev' diziliminde gösterilir.

(e,m,r,v) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

devamlı borçlar

bk. sürekli borçlar

zeval vermemek

yok etmemek, sona erdirmemek.

Yuvademirciler

Çankırı ili, Eldivan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

yetki verme
İng. authorize

Yetkileme, bir işin yapımına izin verme.

vir itmek

Vurmak, söğmek, doldurmak, atmak vb. eylemleri art arda, birden, bol olarak yapmak.

verme - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
v7
e1
r1
m2
e1
Toplam puan değeri12