V ile biten kelimeler

V ile biten veya sonunda V olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

V ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

tekdüze azalan işlev, üstten sınırlı işlev, türevlenebilir işlev, tikel çözümsel işlev, sitomegalovirüs, CMV

19 harfli

yöney değerli işlev, türetilebilir işlev, tekdüze artan işlev, sıfır olmayan önsav

18 harfli

yükseltgeyici alev, üsttoplamsal işlev, üçgenölçüsel işlev, sıkı tekdüze işlev

17 harfli

yinelemeli tümlev, sinirgisel söylev, sıkı azalan işlev

16 harfli

toplumsal söylev, tekdeğerli işlev, sözeden kanıtsav, sıkı artan işlev

15 harfli

cebirsel leşlev, azalmayan işlev, yöneltili türev, yarmaçalı pilav, Vistavision, VV, toplamsal işlev, tersüstel türev, tersüstel işlev, tek değer işlev, sinirsel söylev

14 harfli

doğrusal önsav, yuvaksal işlev, yerleşik görev, yalınkat işlev, üçkatlı tümlev, türevsel eşlev, süreksiz işlev, siyasal söylev

13 harfli

valin, Val, V, türeyen işlev, tekdüze işlev, şüpheli önsav, sürekli işlev, sınırlı işlev, sıfırlı işlev, sayısal işlev, radyosensitiv, perdeli pilav

12 harfli

yazılı sınav, yalınç işlev, vatani görev, uyumlu işlev, tüzel söylev, türdeş işlev, tekil tümlev, soldan türev, sağdan türev

11 harfli

kışov kışov, yönlü türev, yalın önsav, üstel işlev, tüzel görev, tikel türev, sözlü sınav, sözde ölçev, sonlu işlev, penisilin V

10 harfli

bahçeli ev, üst tümlev, ters işlev, taşınır ev, talağaurûv, tahtani ev

9 harfli

bahçeliev, yazlık ev, yarıölçev, terstürev, tek işlev, son görev, sol türev, sağ türev

8 harfli

yüzer ev, Yurdusev, Yugoslav, Yalnızev, üçüz yiv, ulupilav, tümişlev, topak ev, telauruv, saut suv, sanğırav

7 harfli

kara ev, zöv zöv, Yurtsev, üsgülâv, tolkşov, tışıruv, tav tav, söz sav, siv siv, özişlev

6 harfli

tar av, kavlav, zuvzuv, zivziv, zınzov, uzunev, tümlev, Tuğsav, tilkov, tavtav, Tansev, şellav, stativ, söylev, sırkuv, sıltav, saylav, sahrav, rezerv, ravrav, piştov, ...

5 harfli

Yüzev, yürev, yerev, yalav, voliv, verev, Ünsev, Uztav, uhlav, türev, tımav, tarav, tanav, talav, takav, şorav, şilav, şikav, şınav, şarov, sürüv, ...

4 harfli

v, V, uzuv, Slav

3 harfli

zöv, zov, ziv, zıv, yuv, yov, yiv, yav, vov, vav, tüv, TMV, tiv, tev, tav, şov, şiv, şıv, şev, şav, suv, ...

2 harfli

uv, TV, Sv, RV

Kelime Motoru