sükraz

sükraz İng. sucrase

Disakkarit sükroz ve maltozu monosakkaritlerine (glikoz, früktoz) parçalayan enzim.


sükraz İng. sucrase

İnvertaz.


sükraz Fr. sucrase, sucre

(Fran.sucre = şeker) Çeşitli bitkilerde bulunan ve sakkarozu glükoza çeviren bir enzim.


"sükraz" karakter analizi

  • sükraz, 6 karakter ile yazılır.
  • s harfi ile başlar, z harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 's', 'ü', 'k', 'r', 'a', 'z', şeklindedir.
  • sükraz kelimesinin tersten yazılışı ' zarküs' diziliminde gösterilir.

(a,k,r,s,z,ü) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

Zatülkürsi
Ar. £¥tu'l-kurs³

öz. a. (za:tülkürsi:) gök b. Altıkardeş.

yüzü sararmak

korku, üzüntü, coşku vb. sebeplerle yüzün rengi solmak: “Gözleri büsbütün büyüdü, saçları dikildi, yüzü sarardı.” -N. Hi

Yüzer sandık
Osm. Sabih sandık
yüzdelik sırası
İng. percentile rank

Belli bir sıraya uygun düşen puana eşit ya da o puandan daha aşağıda bulunmak üzere b

yüz karası

a. Utanılacak bir durum veya şey, yüz kiri: “Bizim gibi yüzyıllar boyunca egemen olmuş, imparatorluklar kurmuş, zaf

sükraz - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
s2
ü3
k1
r1
a1
z4
Toplam puan değeri12