spiker

spiker Fr. speaker

a. (spi:ker) Radyo ve televizyonda programları, haberleri sunan kimse: “Oyuncuların düşüncelerini de seyircilere ancak spikerler iletir.” -S. Birsel.


spiker ile benzer kelimeler

iç spiker

a. Televizyon ekranında görülmeyen, sesi duyulan sunucu.

uluslararası spiker

Osm. milletlerarası spiker

Uluslararası yarışlarda, çıkış yargıcı ve yarış komiseri ile bağlantı kurarak, onların verecekleri yönerge ve bildirileri, koşucu ve yöneticilere kendi dilleri ya da Uluslararası Birlik'çe kullanılması saptanmış dillerle ileten sö...


"spiker" karakter analizi

  • spiker, 6 karakter ile yazılır.
  • s harfi ile başlar, r harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 's', 'p', 'i', 'k', 'e', 'r', şeklindedir.
  • spiker kelimesinin tersten yazılışı ' rekips' diziliminde gösterilir.

(e,i,k,p,r,s) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

siper etmek

1) kendini veya bir şeyi korumak amacıyla bir başka şeyi siper olarak kullanmak: “Tuğla harmanındaki ameleler durup ellerini

siper almak

bir şeyi veya bir yeri siper olarak kullanıp gizlenmek: “Kayaların arasını siper aldım, çevreyi gözetlemeye başladım.” -

kurşun kepçesi
İng. plumber's ladle

Ek yerine, erimiş kurşun dökmekte kullanılan kepçe.

kesik para

Eksik, zuyûf akça, ayarı düşük para

isteme kipleri

ç. a. db. Dilek, istek, gereklik ve emir kavramları veren kipler: Gelse, gele, gelmeli, gelsin.


<

spiker - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
s2
p5
i1
k1
e1
r1
Toplam puan değeri11