sora

sora

Sonra.


sora

Sonra (bk. sona, sonra, sunra)


sora

< ET soñ: sonramak. || soa || sona || sonam ( < soñra yme (?))|| songa || sorda:daha sonra || soram ( < soñra yme (?))|| sori || soya || sura


sora

Sonra, krş. soa, sona


sorâ

Sonra.


sôra

Sonra.


sora ile benzer kelimeler

sora sora Bağdat (veya Kâbe) bulunur

“insan sora sora çok uzak yerleri bile bulur” anlamında kullanılan bir söz.

ondan sora

Ondan sonra

sora gelmek

Sormağa gelmek.

sora varmak

Hastanın hal ve hatırını sormaya gitmek.


"sora" karakter analizi

  • sora, 4 karakter ile yazılır.
  • s harfi ile başlar, a harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 's', 'o', 'r', 'a', şeklindedir.
  • sora kelimesinin tersten yazılışı ' aros' diziliminde gösterilir.

(a,o,r,s) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

vitrifikasyon
İng. vitrification

Camlaştırma.

veri dosyası

a. Verilerin sistemli bir biçimde toplandığı belgeler bütünü.


İng. data file
varolma savaşı
İng. struggle for existence

(Darvincilik) Canlı örgenliklerin, yaşamlarına ve çoğalmalarına elverişsiz ola

trematodisit
İng. trematodicide

Trematodları öldüren anthelmentikler.

Trematodes

bk. trematodlar

sora - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
s2
o2
r1
a1
Toplam puan değeri6