sökün

sökün

a. “Birçok kişi veya şey birbiri ardından gelmek, görünmek” anlamlarına gelen sökün etmek birleşik fiilinde geçer: “Bir geniş bayırdan oynak Çerkez atları sökün etti.” -F. R. Atay.


sökün

1.Göçmen kuş kümelerinin ilkbaharda gelip sonbaharda gitmeleri. 2.Hep birden, topluca, arkası kesilmeden. 3.Birdenbire uzaktan görünme (topluluk için).


sökün

Karların erimesiyle tepelerden gelen sel suları.


sökün

Kitle hâlinde hareket. || sökün etmek / vermek: birdenbire kalabalık bir şekilde ve kitle hâlinde harekete geçmek


Sökün

İçel ili, Silifke ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Sökün

Sivas ili, Gökçekent bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


sökün ile benzer kelimeler

sökün avı

a. Kuşların, özellikle kekliklerin göç zamanı yapılan av.


Kuşların özellikle kekliklerin göç zamanı yapılan av.

sökün etmek

1.Birdenbire görünüp arkası kesilmeden gelmek : Gelinciler sökün etmiş geliyorlar. 2.Çözülmek.


1. İnsan ya da hayvan topluluğu birden gelmeye başlamak, uzaktan görünmek. 2. Su vb. birden hızla atmaya başlamak.


"sökün" karakter analizi

  • sökün, 5 karakter ile yazılır.
  • s harfi ile başlar, n harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 's', 'ö', 'k', 'ü', 'n', şeklindedir.
  • sökün kelimesinin tersten yazılışı ' nükös' diziliminde gösterilir.

(k,n,s,ö,ü) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

sınık gönüllü

Alçak gönüllü.

orta göncüksel
Fr. Mésenchymateux
kösnül sayrılık
İng. erotomania

Karşı cinsîn üyelerine hastalık derecesinde güçlü bir tutku duyma durumu.

kösnül film
İng. erotic film

Sinema Aşkı ve buna bağlı olarak cinselliği, insan yapısının ve yaşamının ayrılmaz

inanç öyküncesi
İng. belief fabulate

İnançların oluşturduğu bir halk anlatısı, bk. öykünce.

sökün - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
s2
ö7
k1
ü3
n1
Toplam puan değeri14