sefire

sefire Ar. sef³re

a. (sefi:re) esk. 1. Bayan elçi: “Sefiremizin tiyatrosever oluşu konuşmalara daha da revnak verdi” -H. Taner. 2. Elçi karısı.


"sefire" karakter analizi

  • sefire, 6 karakter ile yazılır.
  • s harfi ile başlar, e harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 's', 'e', 'f', 'i', 'r', 'e', şeklindedir.
  • sefire kelimesinin tersten yazılışı ' erifes' diziliminde gösterilir.

(e,f,i,r,s) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

temsilci harf

bk. yer tutucu simge.

tarifesiz

sf. Tarifesi olmayan.

sinir çiftleri
Osm. ezvâc-ı asabiye

(biyoloji)

seminiferus
İng. seminiferous

1. Sperma taşıyıcı; spermayı iletici. 2. Sperma yapıcı, sperma oluşturan, seminifer.

refleks kemeri
İng. reflex arc

Afferent yol, efferent yol ve bunları birbirlerine bağlayan sinir hücrelerinden oluşan sin

sefire - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
s2
e1
f7
i1
r1
e1
Toplam puan değeri13