şakak

şakak, -ğı

a. Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge: “Genç adam tekrar elini hastanın başına, şakaklarına götürerek bütün yüzünü, boynunu okşadı.” -P. Safa.


şakak Fr. Tempe

şakak ile benzer kelimeler

iki şakak arası

Fr. Bi-temporal (diamètre)

şakak imi

Fr. Temporale (signe de la)

şakak kemiği

Osm. azm-ı sudgî

(biyoloji)


İng. os temporale

anat. Neurocranium’un kısmen yan, kısmen de alt kısmının oluşumuna katılıp art kafa, kamamsı, alın ve duvar kemiğiyle sınırlanmış olan kemik, os t...

şakak kemikleri

İng. temporal bone

Kafatasının yanlarında bulunan ve birkaç parçadan meydana gelen bir çift kemik. Temporal kemikler.


İng. temporal bone

(karşılık: temporal kemikler), (Lat. temporalis = tapınak): Kafatasını...

şakak parası

Boyna, başa takılan para.

şakak pulu

Fr. Squamosal

şakak tümükçül

Fr. Tamporo-mastoidien

şakak yolu

İng. meatus temporalis

anat. Şakak kemiğiyle duvar kemiğinin oluşturdukları yol, meatus temporalis.


"şakak" karakter analizi

  • şakak, 5 karakter ile yazılır.
  • ş harfi ile başlar, k harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'ş', 'a', 'k', 'a', 'k', şeklindedir.
  • şakak kelimesinin tersten yazılışı ' kakaş' diziliminde gösterilir.

(a,k,ş) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

kuduruşmak

Birbirinin üzerine atılıp oynaşmak.

eşelek haşalak

Meyve.

bay kişi

Zengin adam.

yumuşmak

Saklambaç oyununda ebe gözlerini kapamak


Toplaşmak, üşüşmek.


Ezilme

yavaşık
Fr. Méthriopatie
Fr. Atténué

Küçükbaş

şakak - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
ş4
a1
k1
a1
k1
Toplam puan değeri8