sadar

sadar

Dayak olarak kullanılan direk, sırık.


sadar

Fazla sap taşımak amacıyla arabaların dört köşesine dikilen ucu çatallı sopaların her biri. (Yeşilova, Gücünkaya *Aksaray -Niğde)


sadar ile benzer kelimeler

sadar süpürge

Yaban otundan yapılan süpürge.


"sadar" karakter analizi

  • sadar, 5 karakter ile yazılır.
  • s harfi ile başlar, r harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 's', 'a', 'd', 'a', 'r', şeklindedir.
  • sadar kelimesinin tersten yazılışı ' radas' diziliminde gösterilir.

(a,d,r,s) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

kara semenderi
Lat. Mertensiella luschani

Kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımından, vücutları oldukça kalın, 17 cm

yassıdemir

Semerin çukur kısımlarına keçe yerleştirmek için kullanılan küçük demir parçası. (*Senirkent -Isparta)

veri dosyası

a. Verilerin sistemli bir biçimde toplandığı belgeler bütünü.


İng. data file
ustura midyesi
İng. razor clam

Yassı solungaçlılar (Lamellibranchiata) sınıfından uzun, dar ve hafifçe kıvrık kabuklu bir

trematodisit
İng. trematodicide

Trematodları öldüren anthelmentikler.

sadar - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
s2
a1
d3
a1
r1
Toplam puan değeri8