Refhan

Refhan Köken: Ar.

Cinsiyet: Erkek Varlık içinde yaşayan kimse.Cinsiyet: Kız Varlık içinde yaşayan kimse.


"Refhan" karakter analizi

  • Refhan, 6 karakter ile yazılır.
  • R harfi ile başlar, n harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'R', 'e', 'f', 'h', 'a', 'n', şeklindedir.
  • Refhan kelimesinin tersten yazılışı ' nahfeR' diziliminde gösterilir.

(a,e,f,h,n,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

zafernamehan

Bir toplumda savaş sonrasında, yengi için destanlar okuyup çalgı çalana verilen ad.

telgrafhane
Fr. télégraphe + Far. ¬¥ne

a. (telgrafha:ne) esk. Telgraf aracılığıyla haberleşmeyi sağlay

tecahülüarifane
Ar. tec¥hul + ¤¥rif + Far. -¥ne

a. (teca:hülüa:rifa:ne) ed. Tecahülüarif.

şifre anahtarı

a. Şifrede kullanılan işaretleri gösteren liste.

Şerefhan
Köken: Ar.+T.

Cinsiyet: Erkek Büyük, ulu, üstün hükümdar.

Refhan - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
r1
e1
f7
h5
a1
n1
Toplam puan değeri16