potuk

potuk, -ğu

a. hlk. 1. Deve yavrusu. 2. sf. Kırmalı ve geniş.


potuk

1. Kısa boylu, bodur, tıknaz (kimse). 2. Tombul: Ne potuk çocuk. 3. Küçük, cüce (hayvan).


potuk

1. Deve yavrusu. 2. Manda yavrusu. 3. Köpek yavrusu. 4. Ayı yavrusu. 5. Domuz yavrusu.


potuk

Üzüm bağlarındaki küçük arklar.


potuk

Perde, yastık vb. nesnelere kendi kumaşından yapılan ek, pervaz.


potuk

Deve yavrusu.


potuk

Manda yavrusu


potuk

hlk. But takımı.


potuk

Tavşan yavrusu.


potuk ile benzer kelimeler

potuk bastırma

Hayvanın bacak etinden yapılan pastırma.


"potuk" karakter analizi

  • potuk, 5 karakter ile yazılır.
  • p harfi ile başlar, k harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'p', 'o', 't', 'u', 'k', şeklindedir.
  • potuk kelimesinin tersten yazılışı ' kutop' diziliminde gösterilir.

(k,o,p,t,u) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

topuk duruşu
İng. on the heels

Dansçının yalnızca topukları üzerinde duruşu.

topuk demiri

a. Kapı menteşelerinin altta kalan erkek bölümü.

toplumsallaşmak

(nsz) Birey kişilik kazanarak belli bir toplumsal çevreye hazırlanmak, toplumla bütünleşmek, sosyalleşmek.

toplumsal emek

bk. gerekli emek zamanı

toplam kuralı
İng. sum rule

potuk - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
p5
o2
t1
u2
k1
Toplam puan değeri11