potto

potto İng. potto

Maymunlar (Primates) takımının, lorigiller (Nycticebidae) familyasından, işaret parmağı ve kuyruğu körelmiş, yavaş hareket eden, gece faal olan, Afrika'da ağaçlarda yaşayan, kırmızı kül renkli bir memeli türü.


potto Fr. pérodictique

(zooloji)


potto İng. potto

(Perodicticus potto), Maymunlar (Primates) takımının lorigiller (Nycticebidae) familyasından bir memeli türü. İşaret parmağı ve kuyruğu körelmiştir. Yavaş hareket eder. Gece hayvanıdır. Batı Afrikada ağaçlarda yaşar. Kırmızı-külrengidir.


potto ile benzer kelimeler

Perodicticus potto

bk. potto


"potto" karakter analizi

  • potto, 5 karakter ile yazılır.
  • p harfi ile başlar, o harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'p', 'o', 't', 't', 'o', şeklindedir.
  • potto kelimesinin tersten yazılışı ' ottop' diziliminde gösterilir.

(o,p,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

tortop oturmah

Derli toplu oturmak.

tortop olmak

top biçimine girmek: “Çocuklar köşede bir hasırın üstünde tortop olmuşlardı.” -R. N. Güntekin.

topuk duruşu
İng. on the heels

Dansçının yalnızca topukları üzerinde duruşu.

topuk demiri

a. Kapı menteşelerinin altta kalan erkek bölümü.

toprak sarısı
Alm. Ockerbelb

(Resim) Oksit sarısı da denilen kilrenginin koyusu; bu renkteki boya. a. bk. Siena sarısı,

potto - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
p5
o2
t1
t1
o2
Toplam puan değeri11