perakende fiyat

perakende fiyat İng. retail price

Perakende satışta uygulanan fiyat.


perakende fiyat ile benzer kelimeler

elektronik perakende satış

İng. electronic retailing

Elektronik olanaklardan yararlanarak gerçekleştirilen perakende satış.

günlük perakende satış ve hasılat defteri

bk. yevmiye defteri

perakende

Far. per¥kende

sf. (pera:kende) 1. tic. Malların teker teker veya birkaç parça durumunda azar azar satılmasına dayanan (satış biçimi), toptan karşıtı. 2. Bu biçimde alınan veya satılan. 3. esk. Düzenli olmayan, ayrı ayrı...

perakende satış

İng. retail

Malların teker teker veya küçük parça ya da bölümler halinde doğrudan tüketiciye satılmasına dayanan satış biçimi. krş. toptan satış

perakende satış şirketi

bk. perakendeci

perakende ticaret çekim yasası

bk. Reilly yasası

Reilly’nin perakende ticaret çekim yasası

bk. Reilly yasası

toplam perakende deneyimi

İng. total retail experience

Tüketiciyi belirli bir perakendeciden mal satın almaya özendiren ya da satın almaktan vazgeçiren unsurlar.


"perakende fiyat" karakter analizi

  • perakende fiyat, 15 karakter ile yazılır.
  • p harfi ile başlar, t harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'p', 'e', 'r', 'a', 'k', 'e', 'n', 'd', 'e', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', şeklindedir.
  • perakende fiyat kelimesinin tersten yazılışı ' tayif ednekarep' diziliminde gösterilir.

perakende fiyat - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
p5
e1
r1
a1
k1
e1
n1
d3
e1
f7
i1
y3
a1
t1
Toplam puan değeri28