Ozmuş

Ozmuş

Sivas ili, Karaçayır bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


"Ozmuş" karakter analizi

  • Ozmuş, 5 karakter ile yazılır.
  • O harfi ile başlar, ş harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'O', 'z', 'm', 'u', 'ş', şeklindedir.
  • Ozmuş kelimesinin tersten yazılışı ' şumzO' diziliminde gösterilir.

(m,o,u,z,ş) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

omuz uruşmak

Omuz omuza çarpmak, çarpışmak.

zorunlu işletme
İng. compulsory licencing of patents

Savaşta ya da barışta toplumun mal ve görevlerden belirli bir fiyatla

zobulaşmak

İrileşmek.


Zorbalaşmak.

zincir oluşumu
İng. chain formation

Çok fazla sayıda atom veya molekülün etkileşerek uzun doğrusal (çizgisel) kovalent ba

zarf oluşturma
İng. envelope creation

Ozmuş - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
o2
z4
m2
u2
ş4
Toplam puan değeri14