ozan

ozan

a. Şair: “Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur.” -N. Cumalı.


ozan

1. Geveze. 2. Sersem, aptal. 3. Şakacı, güzel ve tatlı konuşan.


ozan

Dedikodu, dırıltı.


ozan

Geveze.


ozan

Sazla ya da sazsız ezgiler ve şiirler söyleyen kişi.


ozan

1. Eski Oğuzlarda Oğuz destanlarını okuyan saz şairi. Ozanların Onbeşinci yüzyıla kadar Doğu Anadolu'da yaşadıkları sanılıyor. 2. Şimdi şair karşılığı olarak kullanılabilir.


ozan

bk. şair.


ozan Osm. şair

1. Deyişler yazarak, koşuklar dizerek duygu, imge, beğenilerimizi güzel, tatlı anlatışlarla dile getiren sanatçı. 2. (h.y.) Oğuz Türklerinin, saz ozanlarına verdikleri ad.


ozan

1. Halk şairi, saz şairi, toplantılarda saz ile şiir söyleyen kimse. 2. Çok sözlü, çenesi düşük, durmadan söyler, hikâyeci.


Ozan Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Şiir yazan, şair. 2. Halk şairi. 3. Şakacı, güzel ve tatlı konuşan.


Ozan

Adıyaman ili, Gölbaşı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Ozan

Malatya ili, Balaban bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Ozan

Samsun ili, Boğazkaya bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Ozan

Şırnak ili, İdil ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Ozan

Yozgat ili, Saraykent ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


"ozan" karakter analizi

  • ozan, 4 karakter ile yazılır.
  • o harfi ile başlar, n harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'o', 'z', 'a', 'n', şeklindedir.
  • ozan kelimesinin tersten yazılışı ' nazo' diziliminde gösterilir.

(a,n,o,z) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

zorlanım
İng. compulsion

Kişinin eğilim ve isteğine uymayan iş ve davranışlarına zorlanması ya da bu özellikteki da

zorlanca
Fr. Viol
volkanizm
Osm. bürkâniyet

(coğrafya)

uzak olan
İng. distal

(karşılık: distal), (Lat. distare=uzak durmak) Bir organizmanın, orta eksenine ya da bir parça

Tozağan

Balıkesir ili, Yağcılar bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ozan - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
o2
z4
a1
n1
Toplam puan değeri8