ölçev

ölçev İng. metric

ölçev ile benzer kelimeler

ayırtık ölçev

İng. discrete metric

(…)

bağdaşık ölçev

İng. compatible metric

Bir küme üzerindeki ilingeyi üreten ölçev.

olağan ölçev

İng. usual metric

(…) ya da O üzerinde tanımlanan Öklit ölçevi.

ölçev düzgünlüğü

İng. metric uniformity

(X,d) ölçevli uzayı için, temel dolaylar dizgesi (…)kümelerinden oluşan düzgünlük.

ölçev ilingesi

İng. metric topology

Bir ölçevli uzayda, ölçev düzgünlüğünün ürettiği ilinge.

ölçev özellikleri

İng. metric properties

A bir dikey dizey ve r>0 olmak üzere, X'=r(AX+C) biçimindeki bütün dönüşümler altında değişmez kalan özellikler.

sözde ölçev

İng. pseudo-metric

X kümesi verildiğinde, her (…)için d(x,y)=d(y,x) koşulunu gerçekleyen d : (…)imsisi.


"ölçev" karakter analizi

  • ölçev, 5 karakter ile yazılır.
  • ö harfi ile başlar, v harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'v', şeklindedir.
  • ölçev kelimesinin tersten yazılışı ' veçlö' diziliminde gösterilir.

(e,l,v,ç,ö) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

gövezçecil
Fr. Scorbutique
balta öveç

Dört yaşından yukarı erkek koyun

yuvarölçer

a. (yuva'rölçer) Özellikle optik camların küresel eğriliğini ölçmeye yarayan araç.

yuvarçöpelcan
Fr. Coccobactérie
yuvarcık ölçer
Fr. Globulimètre, hématimètre

ölçev - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
ö7
l1
ç4
e1
v7
Toplam puan değeri20