O ile başlayan kelimeler

O ile başlayan veya başında O olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

O ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Ornithonyssus bacoti, oralı (bile) olmamak

18 harfli

ozmotik parçalanma, ozmoreseptör hücre, ozansı gerçekçilik

17 harfli

oynaksal dilim ay, optik disk tabağı, operasyona çıkmak, Ozzard filaryozis, ozanlar tezkiresi, oyverme davranışı

16 harfli

oyut genişlemesi

15 harfli

otoprotrombin I, otoprotrombin C, onamsız görüşme, oluk örnek alma, okunuşu değişik, oksijensiz evre, ozonlama cihazı, ozmolar çözelti, ozmolal çözelti, ozanlık eylemek

14 harfli

oturuşta kapan, osteoit osteom, orta göncüksel, oligonükleotit, ozmotik basınç, ozmoregülasyon

13 harfli

Osmaniyeçatak, Ornithonyssus, onikili dizge, oleovitamin D, ozonlaştırıcı, ozon tedavisi, ozon tabakası, ozmotik değer, ozazon deneyi, ozanlık etmek

12 harfli

oynaksal çir, oturuşturmak, os etmoidale, onur bölmesi, onur belgesi, omuz uruşmak, oksijenli su, oğul edinmek, obaya gitmek, ozon üreteci, ozmotolerant, ozmoreseptör

11 harfli

oluk sayısı, oyurgalamak, Ortodoksluk, orta göncük, organlaşmış, optik eksen, operasyonel, oftalmaskop, ozon yuvarı, ozmiyofilik, ozansı film, ozalitçilik

10 harfli

Ovayoncalı, oşinografi, osteojenez, Osmaniyeli, omfaloraji, olalım idi, odunkömürü, ozonyuvarı, ozonometre, ozonlayıcı, ozonlaşmak, ozon ölçüm, ozmozölçer, ozmoterapi, ozmomorfoz, ozmolarite, ozmolalite, ozanlaşmak

9 harfli

oyurgamak, oyulyamak, Ovayenice, ortodonti, Ortaçanak, omfalosel, oğarlamak, Oğanverdi, OC eğrisi, ozonölçer, ozonoskop, ozonosfer, ozonlaşma, ozonlamak, ozmotaksi, ozmometre, ozmofilik, ozmiyofil, ozansılık, Ozanpınar, ozanlaşma, ...

8 harfli

otektomi, otofokus, Ortaçalı, organlık, ordağıki, onikiler, omuz ucu, oğul döl, odunkoru, odunhoru, ozonoliz, ozonlama, ozonizör, ozokerit, ozgarmak, ozannama, ozanlama, ozalitçi, oyuverme, oyurtmak, oyunyeri

7 harfli

oturcak, otogami, oncavız, oleozom, okleyli, oftalmi, ozmotik, ozmolar, ozmofor, ozmofil, Ozansoy, ozanlık, Ozanlar, Ozanköy, Ozancık, Ozanalp, oyusaki

6 harfli

olurli, oy ana, oturga, oralıh, oncası, olurlu, olamak, olalık, okunuş, okuğan, odbili, ozonür, ozazon, Ozansü, Ozansu, ozansı, Ozanlı, Ozaner, ozancı, ozanca, Ozanay, ...

5 harfli

oteki, oharı, ozuga, Ozmuş, ozmoz, ozmos, ozmol, ozmak, ozlar, Ozgan, ozaçe, oyusa

4 harfli

oyum, oşik, orda, Onan, olam, olak, okul, oklô, ohar, oçlu, obat, ozuk, ozor, ozon, ozek, ozan, oyut, oyuş, oyur

2 harfli

od, oc, oz

Kelime Motoru