nitrat

nitrat Fr. nitrate

a. kim. Nitrik asit tuzu.


nitrat Fr. nitrate de

(kimya)


nitrat İng. nitrate

1. Organik azotlu bileşiklerin son yıkımlanma ürünü. 2. Kürlenmiş ürünlerde kullanılan kür tuzunun tanıtım adı.


nitrat ile benzer kelimeler

aluminyum nitrat

İng. aluminium nitrate

Formülü Al(NO3)3, mol kütlesi 213,0 g olan, aluminyum hidroksitin HNO3 çözeltisinde çözünmesi ve oluşan çözeltinin buharlaşmasıyla elde edilen, tekstil ve deri sanayisinde, uranyum özütlemesinde, petrol sanayisi için katalizör üretimi...

baryum nitrat

İng. barium nitrate

Formülü Ba(NO3)2, mol kütlesi 261,3 g, e.n. 575 °C olan, beyaz kristaller şeklinde, suda çözünen, nitrobarit şeklinde bulunan, reaktif ve çöktürücü olarak kullanılan bir madde.

bazik bizmut nitrat

İng. bismuth subnitrate

Bi(OH)2, NO3 ve BiOH(NO3)2 veya (BiO)NO3 ve BiO(OH)’ın bir karışımı olup, suda çözünmeyen, 260°C’ta bozunan, kozmetiklerde, seramik cilasında ve antiseptik olarak kullanılan bir madde.

bizmut nitrat

İng. bismuth nitrate

Mol kütlesi 485,1 g , yapısında 5 mol kristal suyu (Bi(NO3)3.5H2O) olan, suda çözünen ve mikrop oldürücü olarak kullanılan beyaz renkli, triklinik yapıda, bir madde.

gümüş nitrat, cehennem taşı

Fr. nitrate d'argent

(kimya)

Hint güherçilesi, potasyum nitrat

Fr. nitrate de potasse

(kimya)

kadmiyum nitrat

İng. cadmium nitrate

Formülü Cd(NO3)2.4H2O olan , suda, alkolde ve sıvı amonyakta çözünen, cam ve porselene kırmızı-sarı parlaklık vermede kullanılan, beyaz nem çekici kristal yapıda bir tuz.

kalsiyum nitrat

İng. calcium nitrate

Formülü Ca(NO3)2 olan, gübre ve patlayıcı madde yapımında kullanılan , anhidrit yapıda tuz havadan nem kaparak çok kolay çözünen, renksiz, suda çözünen monoklinik kristalli bir tuz. Nitro kalsit.


"nitrat" karakter analizi

  • nitrat, 6 karakter ile yazılır.
  • n harfi ile başlar, t harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'n', 'i', 't', 'r', 'a', 't', şeklindedir.
  • nitrat kelimesinin tersten yazılışı ' tartin' diziliminde gösterilir.

(a,i,n,r,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

termit kaynağı
İng. thermite weld

Termit kaynağı yapma işlemi sonucu oluşmuş kaynak.

yetersiz uyaran
İng. inadequate stimulus

Duyu örgenlerinden birini harekete geçirmekle birlikte, o örgen için düzgülü ve y

yazın türleri
Osm. edebî neviler

Yazınsal yapıtların konularına, biçimlerine, anlatış özelliklerine vb. göre türleri (ro

yazın tarihi

a. Edebiyat tarihi.


Osm. edebiyat tarihi

Yazın yapıtlarını ve bunla

yan değiştirme

Döven sürülürken iç yandaki hayvanı dışa alma.

nitrat - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
n1
i1
t1
r1
a1
t1
Toplam puan değeri6