milli

milli

sf. Mil içeren.


milli

Çocukların oynadığı çelik-çomak oyunu.


millî Ar. mill³

sf. (milli:) Milletle ilgili, millete özgü, ulusal: “Bunların arasında millî, şahsi, tarihî bütün elemleri, zaferleri, mazi ve istikballeriyle yaşamıştım.” -H. E. Adıvar.


milli ile benzer kelimeler

alıcı fiyatlarıyla gayrisafi millî hasıla

bk. gayrisafi millî hasıla

Amerikan Milli Araştırma Konseyi

İng. American National Research Council

Amerika’da uluslararası akademilerin bir parçası olup mühendislik, tıp, veteriner ve çeşitli bilimler alanında patent olarak kabul edilen bilgilendirme sisteminin olduğu konsey.

cari fiyatlarla gayrisafi millî hasıla

bk. gayrisafi millî hasıla

cari fiyatlarla kişi başına millî gelir

bk. kişi başına gelir

dik milli manej

Osm.

doğal gayrisafi millî hasıla

İng. potential gross national product

Bir ülke vatandaşlarının sahip olduğu bütün üretim faktörlerinin tam işlendirme düzeyinde (doğal oranlarında) çalıştırılmaları durumunda ekonominin gerçekleştirebileceği gayrisafi millî hasıla. krş. gayrisafi millî hası...

eğik milli vana

Osm. kosva musluk, mail mesnetli ventil

Isıtma döşeminde kullanılan bir vana türü.

faktör fiyatlarıyla gayrisafi millî hasıla

İng. gross national product at factor prices, gross national product at factor costs, gross national product at producer’s prices

Üretici fiyatlarıyla hesaplanan gayrisafi millî hasıla. krş. gayrisafi millî hasıla, üretici fiyatı


"milli" karakter analizi

  • milli, 5 karakter ile yazılır.
  • m harfi ile başlar, i harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'm', 'i', 'l', 'l', 'i', şeklindedir.
  • milli kelimesinin tersten yazılışı ' illim' diziliminde gösterilir.

(i,l,m) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

tınmaz melaike

a. Kendi hâlinde, sessiz kimse.

şeritlemek

(-i) Şerit geçirmek, şeritle süslemek.

seçebilmek

(-i) Seçme imkânı veya olasılığı bulunmak: “Şimdi gel de, bu hepsi birbirine benzeyen karı, kız kalabalığı içinde ma

sarınabilmek

(-e) Sarınma imkânı veya olasılığı bulunmak.

negatif film
İng. negative film

Sinema Negatif-pozitif işleminde alıcıda kullanılan ve işlemelikte işlendiğinde

milli - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
m2
i1
l1
l1
i1
Toplam puan değeri6